SRO om den engelske velfærdsstat samfundsfag B og engelsk A

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag B, Engelsk A)
  • 12
  • 9
  • 2932
  • PDF

SRO om den engelske velfærdsstat samfundsfag B og engelsk A

Studieretningsopgave (SRO) i fagene samfundsfag B og engelsk A. Opgaven handler om den engelske velfærdsstat og Margaret Thatchers artikel "Don't Undo My Work".

Studienets kommentar

Der mangler en indholdsfortegnelse og et abstract.

Indhold

Indledning
Redegørelse for udviklingen af det engelske velfærdssystem (1945-2010)
Analyse og fortolkning af Margaret Thatchers ”Don’t Undo My Work” (1992)
Vurdering af fordele og ulemper, ved det danske og det engelske velfærdssystem
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

I denne opgave vil jeg redegøre for udviklingen af den engelske velfærdsstat i perioden fra 1945 til 2010. Jeg vil bl.a. undersøge den engelske politik i den pågældende periode, og derved undersøge hvilken påvirkning de repræsentative regeringer har haft på den engelske velfærdsstat.
Dernæst vil jeg analysere Margaret Thatchers artikel ”Don’t Undo My Work”. Jeg vil undersøge hvilke appelformer Thatcher benytter sig af, samt Thatchers personlige og politiske ståsted ved ar-tiklens udgivelse. Afslutningsvis vil jeg vurdere ulemper og fordele ved hhv. den danske og den engelske velfærdsmodel. Til den vurdering vil jeg inddrage et fiktivt eksempel, og forsøge at afgøre, hvor det som arbejdsløs er bedst at bo... Køb adgang for at læse mere

SRO om den engelske velfærdsstat samfundsfag B og engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.