Rapport om Miljø og Klima | Samfundsfag C

  • EUD (og HG) 1. år
  • Samfundsfag C
  • 10
  • 8
  • 2461
  • PDF

Rapport om Miljø og Klima | Samfundsfag C

Denne rapport i Samfundsfag C indeholder problemer og besvarelser om miljø og klima, med fokus på Co2-udledning, træfældning og forurening af vandet. Rapporten undersøger hvad det er der mest påvirker miljøet og klimaet.

Problemstilling
Jeg vil i denne rapport arbejde med hvad det er der påvirker miljøet og klimaet. Hvad har det af konsekvenser at vi fælder en masse træer til fordel for olie afgrøder, og hvad med bilerne, de producerer hverdag tonsvis af Co2 som der bare pumpes ud i luften. Hvad sker der hvis der ikke gøres noget? Hvad med fosfor og kvælstoffer? Hvad gør det at der sprøjtes en masse kemikalier ud på markerne?

Lærers kommentar

Han var glad for opgaven og sagde at det var en god og fyldestgørende rapport. Dog mente han at jeg skulle have haft mere fokus på at have EU med i den.

Indhold

- Indledning
- Problemstilling
- Metode
- Hvordan påvirkes miljøet og klimaet?
-- Luften
-- Kina
-- Drivhus effekten
-- Vandet
- Konsekvenser ved træfældning
-- Træfældningen
-- Oliepalmen
- Konsekvenser ved for meget Co2 udslip
- Hvordan kan vi løse problemerne?
-- Luften
-- Vandet
- De politiske partiers holdning
-- Socialdemokratiet
-- Venstre
- Konklusion
- Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at arbejde med ”Miljø & Klima” da det er et emne der er meget oppe for tiden, og har været det igennem en længere periode. Jeg syntes selv at der skal være mere fokus på området, da det er et kæmpe problem, og det kan få fatale konsekvenser hvis der ikke gøres noget. Det er et emne der er meget fokus på, da vi hver dag forurener miljøet.

Metode
Jeg vil bruge samfundsfags bogen og nettet til at finde de oplysninger jeg skal bruge til min rapport. Jeg vil bruge google som søgemaskine og finde de mest relevante hjemmesider.

Hvordan påvirkes miljøet og klimaet?

Luften
Hver dag udledes der tonsvis af Co2, hvoraf mange af de tons der bliver udledt kommer fra biler. Biler har altid været en kæmpe synder når det gjaldt Co2 udledning, og sammen med kraftværker er det en bombe af Co2. Heldigvis kan der gøres noget ved det, på biler kan man sætte en begrænsning for hvor meget Co2 de må udlede. Og ved kraftværker kan man sætte filtre på skorstenen.

Når det handler om affald kan vi danskere skrive os selv på listen som nogle af dem i verden der ”laver” allermest affald.
Hvis man samler alt det affald som danskerne hvert år smider ud, så giver det 14-15 millioner tons affald, om året! Det svarer til at hver dansker årligt står for 2,5 tons affald, eller omkring 7 kilo om dagen. Det betyder altså at der er et enormt ressourcespild, et eksempel kan være papir, man producerer en masse papir til emballage og andet, papir kommer fra træer, træer indeholder en masse Co2 som ud slippes når træet fældes. Træerne fældes med en motorsav eller skovningsmaskine, som bruger brændstof, brændstoffet afbrændes i motoren og bliver til Co2. Når træet er fældet bliver det bearbejdet på en fabrik som også udleder Co2, og sådan bliver det ved. Altså man bruger en masse kræfter på at skabe en ting, som alligevel bare bliver smidt ud og kørt på forbrændingen, hvor det igen bliver til Co2. Så i hele processen med at skabe papir, udleder vi faktisk en hel del Co2... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Miljø og Klima | Samfundsfag C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Rapport om Miljø og Klima | Samfundsfag C.