En anden verden? | Fællesdel

Her finder du vores opgavehjælp til fællesdelen fra eksamenssættet “En anden verden?”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 23 maj 2019. 

Opgaveformuleringerne lyder:

Opgave 1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til økonomisk vækst og miljø, der kommer til udtryk i tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Opgave 1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem gini-koefficienten og chanceuligheden i udvalgte lande? Du skal anvende viden om velfærdsmodeller.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Uddrag af besvarelsen af 1a

Hypotese 1

Vælgere, der stemmer på venstreorienterede partier vægter miljø over vækst, fordi venstreorienterede partier har emneejerskab over miljøområdet. 

Begrundelse

Et flertal af vælgerne, der stemmer på venstreorienterede partier, er enten nærmest uenige eller helt uenige i, at vækst skal vægtes over miljøet. Årsagen er sandsynligvis, at venstreorienterede partier traditionelt har haft emneejerskab på miljøområdet. Vælgere, der prioriterer miljøet højt, stemmer derfor i højere grad på venstreorienterede partier... 

Uddrag af besvarelsen af 1b

Figur 1 er en lineær regression, der viser sammenhængen mellem gini-koefficienten og chanceuligheden i en række udvalgte lande. Gini-koefficienten er den uafhængige variabel, mens chanceuligheden er den afhængige variabel. Figur 1 viser ikke, hverken tendenslinjens ligning eller R2-værdien. Vi kan derfor ikke udtale os om, hældningskoefficienten eller hvor stor en del af variationen i chanceuligheden som gini-koefficienten forklarer.

Dog kan vi ud fra punkternes placering se, at sammenhængen er positiv. Det vil sige, at når gini-koefficienten stiger, så stiger chanceuligheden. Punkternes nærhed til tendenslinjen bekræfter, at der er tale om en lineær sammenhæng...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

En anden verden? | Fællesdel

[2]
Bedømmelser
  • 27-09-2020
    Givet af 3.g'er på STX
  • 21-09-2020
    Givet af 3.g'er på STX