Vandbesparelser - Fremstilling af vandmåler | Teknologi B

  • HTX 2. år
  • Teknologi B
  • 12
  • 30
  • 4699
  • PDF

Rapport: Vandbesparelser - Fremstilling af vandmåler | Teknologi B

Denne rapport er udarbejdet ud fra Teknologi B eksamen 2010 6 april hvor hoved temaet var Ungdom. Jeg valgte projektoplæg 1 som hed: Bolig og ungdom.

I dette projekt er der blevet fokuseret på vandbesparelser, i form at modul som skal have til opgave, at give et samlet overblik over en husstands vandforbrug, ved de forskellige vandposter. Der vil ses nærmere på, hvilke miljømæssige foranstaltninger der kan gøres i forhold til fremstillingen af produkt. Et andet fokusområde vil være om hvorvidt produktet vil gavne den pågældende målgruppe. Endvidere vil det også blive undersøgt om der eksistere eventuelle videreudviklinger til at forbedre systemet. Da produktets gøremål vil være, at skabe et sundere miljø, og gøre folk mere bevidste om deres vandforbrug, vil det naturligt også blive undersøgt om, hvorledes der er andre måder at spare vand på, så vi alle kan være med at aflaste miljøet, så vi får en mere levedygtig verden at leve i.

Lærers kommentar

Et rigtig godt projekt. Sådan skal det gøres.

Indhold

Forord
Projektbeskrivelse
Projektoplæg
Problemanalyse
Problemformulering
Problemtræ
Produktudvikling
Krav til løsning:
Løsningsforslag:
Kravmatrix
Projekt afgrænsning
Meka
Resultaterne
Miljøvurdering af produkt
Producenten
Virksomheden ALPHA_elektronik A/S
ALPHA_elektronik A/S´s idiealer
Teknologianalyse
Beskrivelse af teknologianalyse
Teknologianalyse af ALPHA-elektronik A/S
Teknik
Flowdiagram
Organisationen
Organisationens opbygning
Viden
Produkt
Teknologivurdering
Beskrivelse af teknologivurdering
Teknologivurderingen
Samfundsvurdering
Beskrivelse af en samfundsvurdering
Samfundsvurderingen
Alternative løsningsforslag til at reducere vandforbruget
10 gode råd til at spare på vandet:,
Selve produktet & værksteds arbejdet
Forskellige målemetoder
Bernoulli-princippet
Differenstryk
Opsamling af data
Projekt evaluering & perspektivering
Konklusion
Tidsplan
Kildefortegnelse

Uddrag

Projektoplæg 1 omhandler Bolig og ungdom. Oplægget beskriver primært diverse problemstillinger, blandt andet dårligt indeklima, som i de fleste tilfælde skyldes en for dårlig udluftning. Allergi og astma er også et emne, dette kan blandt andet også skyldes et for indeklima, da eksempelvis husstøvmider findes i støv. De unge ejer også mange elektroniske apparater, hvilket ofte resulterer i store energiregninger. Uheldigvis er det også bevist at 10-15 % af energiforbruget går til standby forbrug. Tilsvarende elforbruget er vandregningen også stor, hvilket er et stort problem da det ikke kun er de unges økonomi det går ud over en også miljøet. Rengøringen er også et problem hos de unge, i mange tilfælde anvendes de forskellige husholdnings produkter ikke hensigtsmæssigt, hvilket også er med til at påvirke miljøet ... Køb adgang for at læse mere

Vandbesparelser - Fremstilling af vandmåler | Teknologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.