SSO på EUX om nedbøjning af simpelt understøttet bjælke i Fysik B & Matematik A

  • EUX-teknisk 2. hovedforløb
  • Større skriftlig opgave, Fysik B, Matematik A
  • 12
  • 26
  • 4799
  • PDF

SSO på EUX om nedbøjning af simpelt understøttet bjælke i Fysik B & Matematik A

SSO skrevet på 2. hovedforløb på EUX Tømrer i Fysik B og Matematik A om nedbøjning af simpelt understøttet bjælke.

Denne SSO har relation mellem tømrerfaget og fysikken bag nedbøjning, som bruges på forskellige områder som tømrer.

Der er forsøg på at teste styrken af de forskellige profiler, for at se hvad der er mest styrke i.

SSO'en indeholder beskrivelse af inertimoment, udregning af inertimoment.
Forsøg med forskellige profiler - I, U og firkant profil.
Beskrivelse af hvordan man kan bruge nedbøjning i tømrer faget.

Problemformulering
-Giv en kort redegørelse af formlen for nedbøjning af en simpel understøttet bjælke.
-Redegør for inertimoment af bjælker med simple tværsnit; rektanglen, firkantprofil og U-profil
-Udled formlen for inertimoment af en rektangulær profil
-Udfør forsøg på nedbøjningen af de 3 profiler og sammenhold med resultater fra teorien.

Indhold

Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 5
Simpelt understøttet bjælke 6
Inertimoment 7
Bevis for formlen af inertimoment af en rektangel 8
Inertimomentet på simple tværsnit 10
Rektangel 10
Firkantprofil 12
U-profil 14
Sammenligning af teori og praktik 16
Rektangel 16
Formål 16
Materialer, opstilling og fremgangsmåde 16
Resultater og fejlkilder 17
Konklusion 17
Firkantprofil 18
Formål 18
Materialer, opstilling og fremgangsmåde 18
Resultater og fejlkilder 19
Konklusion 19
U-profil 19
Formål 19
Materialer, opstilling og fremgangsmåde 19
Resultat og fejlkilder 20
Konklusion 20
Konklusion på forsøg mod teori 21
Brug af profiler i hverdagen som tømrer 22
Konklusion 25
Bibliografi 26

Uddrag

Indledning
En nedbøjning sker når der bliver lagt vægt på et understøttet objekt. En nedbøjning er en vigtig faktor at tage højde for når man bygger huse, broer og ting der skal være bærende. For at finde en nedbøjning skal inertimoment bruges, som er en tværsnitskonstant. I opgaven vil jeg finde ud af hvordan man regner den maksimale nedbøjning på et objekt, der er simpelt understøttet, derefter vil jeg finde ud af hvordan man beregner inertimoment af tre forskellige profiler. Med disse profiler vil jeg da lave et forsøg, hvor nedbøjningen testes. Endvidere vil jeg redegøre for en formel for nedbøjningen af et simpelt understøttet rektangel, og til sidst vil jeg fortælle hvordan tømrer bruger nedbøjning i deres hverdag. Jeg valgte dette emne, da jeg synes det er interessant, og det sandsynligvis er noget jeg skal bruge i fremtiden hvis jeg vælger at læse til ingeniør.

Simpelt understøttet bjælke
u_MAX=(F*L^3)/(48*E*I)
F= kraft - L = Længde under frit spænd - E = Young's modul - I = Inertimoment
Denne formel bruges til at beregne en simpel nedbøjning. En simpel nedbøjning er eksempelvis når en bjælke er understøttet i begge sider, og sidder spændt fast. Formlen har fire forskellige variabler.
En kraft er den vægt der bliver trykket med på bjælken, dette bliver altid målt i kilonewton (kN).
Længden er det stykke som bjælken spænder over, hvor den hænger frit, og der derfor er mulighed for nedbøjning.
Young's modul, beskriver hvor elastisk et materiale er, og hvor meget modstandskraft det har før det bliver deformeret, og går over grænsen for Hooke's lov. E er en materialekonstant, det vil sige jo højere et elasticitetsmodul et materiale har, jo mindre fleksibelt er materialet.
Man finder elasticitets modulet med E=σ/ε
σ=F/A= (Kraft der bliver trukket med)/(Areal på grundflade)
ε=∆L/L_0 = (Længde efter træk)/(Længde før træk)
Inertimoment er en tværsnitskonstant, som bliver bestemt ud fra den vandrette tyngdeakse. Inertimoment siger noget om materialets stivhed, og bliver udregnet med denne formel:
I=1/12*b*h^3 (mm*mm^3=mm^4 )

Inertimoment
Inertimoment er Isaac Newtons første lov.
Inertimoment er når et objekt drejer omkring en akse. Et eksempel kunne være en cylinder der ruller ned af en bakke. Inertimomentet er den kraft som cylinderen bliver påvirket af hele vejen rundt om aksen. Inertimomentet er højere, jo længere man kommer ud fra midten på cylinderen, da inertimomentet bliver større jo længere man kommer ud fra midten, og objektet får en større omkreds, modsat helt inde ved midten hvor den ikke skal have en lige så høj hastighed for at dreje én omgang. Det samme gælder på en vindmølle. Hvis forsøgspersonen skal skubbe en vindmølle der ligger ned én omgang, og vingerne er skåret ned til 3 meter, men dog vejer stadig det samme som før, skal der skubbes meget hårdt. Derimod hvis vingen bliver lavet 100 meter lang, og man såt i enden og skubber, kan man let skubbe vingen fra vindmøllen hjulet rundt. Det er vægten der bliver spredt ud over hele vingen når elementet bliver lavet meget langt og inertimomentet bliver større og derfor bliver nemmere at skubbe vingen i gang... Køb adgang for at læse mere

SSO på EUX om nedbøjning af simpelt understøttet bjælke i Fysik B & Matematik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.