Markedsfejl og CO2 | Samfundsfag A

  • STX 2.g
  • Samfundsfag A
  • 7
  • 4
  • 1247
  • PDF

Markedsfejl og CO2 | Samfundsfag A

Redegørelse og diskussion lavet i Samfundsfag A om markedsfejl og CO2.

Opgaveformulering

Redegør for de samfundsmæssige konsekvenser af udledningen af drivhusgasser (se bilag 1).
Redegørelsen skal ledsages af et diagram og en faglig begrundelse.
Anvend et diagram til at forklare, hvordan CO2-kvoter (bilag 2) kan medvirke til at nedbringe udledningen af drivhusgasser.
Diskuter, hvordan staten kan og bør gribe ind i markedet for at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Bilag 1
Beijing er forsvundet i forurening
Kilde: Politiken, 30. november 2015

Bilag 2
Kinas marked for CO2-handel kan blive det største i verden Kilde: Politiken, 25. september 2015.

Lærers kommentar

Generelt en fin opgave, som demonstrerer en god økonomisk forståelse. Du fokuserer på produktionsdelen, men en anden kilde til cO2-udslip er jo bilkørsel, som handler om forbrug. Hvad kan man gøre ved det?

Uddrag

Markedsfejl
Del 1.
Overalt i verden bliver der udledt CO2 og andre farlige drivhusgasser. Det har i mange år været et emne, der har været på alles læber. Senest i december sidste år til klimatopmødet COP21 i Paris var uddelingen af de farlige stoffer et varmt emne. Det var især Kina, som var på dagsorden, da de er verdens største udleder af drivhusgasser og det skulle der gøres noget ved.
For at gøre noget ved udledningen af drivhusgasser, er man nød til at kigge på hvordan vores marked fungere. Det idealle marked er et marked, hvor fordelingen af ressourcer er efficient men desværre er den virkelige verden ikke altid perfekt og der opstår derfor markedsfejl, altså et overforbrug af ellers fastlagte satser. De store klimaforandringer som vi står overfor nu er et eksempel på, hvilke konsekvenser det kan have hvis markedet fejler.
Når marked fejler påvirker det ikke kun køber og sælger, men det påvirker også en tredje part som ikke er direkte involveret i et marked. Klimaforandringerne er noget der påvirker os alle om vi vil det eller ej. Når der sker en påvirkningen af tredjeparten ... Køb adgang for at læse mere

Markedsfejl og CO2 | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.