Delopgave A: COP15 | Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 10
  • 5
  • 2069
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave A: COP15 | Samfundsfag A

Delopgave A "COP15" er fra eksamenssættet "Udvikling eller afvikling?", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i maj 2011. Eksamenen var uden netadgang.
Opgaveformuleringen lød:

2. Sammenlign de forklaringer på forløbet af klimatopmødet i København (COP15), der kan udledes af bilag A1, A2 og A3. I besvarelsen skal du inddrage teori om international politik.

3. Diskutér, i hvor høj grad FN er det rette forum til at beslutte en forpligtende aftale om en begrænsning af det globale CO2-udslip. Besvarelsen skal inddrage bilag A4.

Uddrag

Denne opgave vil sammenligne forklaringer på, hvorfor COP15 forløb som det gjorde. De forklaringer, der vil blive sammenlignet er bilag A1, A2 og A3. Først vil bilagene blive gennemgået en for en. Herefter foretages der en sammenligning af deres synspunkter (forskelle og ligheder). Der afsluttes med en konklusion.

Bilag A1 er en artikel fra Ritzaus Bureau. I dette bilag beskrives COP-15 klimatopmødet som en kaotisk fiasko, der ikke ledte til nogle løsninger på de klimaproblemer, som verden i fællesskab står overfor. Delegationen fra Mexico, landet som er vært for COP-16, mener at fiaskoen skyldes bureaukrati og indretningen af FN. Derfor kalder landets præsident, Felipe Calderón, nu til kamp mod de nuværende regler i FN. Enstemmighedsprincippet gør ifølge mexicanerne, at FN er handlingslammet, når det kommer til at tage de store og vigtige beslutninger. Når alle lande skal være enige, er det stort set umuligt at skabe forandringer, uanset, hvor nødvendige de kan synes. Absolut konsensus er ifølge Mexico umuligt at opnå i interessekonflikter som fx klimapolitikken, og derfor skal FN reformeres, så et flertal på minimum 75% kan tage beslutninger, uden at alle er enige. Ellers kommer vi aldrig videre.

Bilag A2 er en artikel af Jørgen Steen Nielsen. Også han mener at klimatopmødet i København har været en stor fiasko. Topmødet ledte ingen steder og ingen nye vigtige initiativer blev vedtaget. Lande som Kina og Indien, begge lande i stor fremgang og med stormagtspotentiale, nedlagde veto mod en række beslutninger, der derfor ikke kunne vedtages...
---
Denne besvarelse vil diskutere, i hvor høj grad FN er det rette forum til at beslutte en forpligtende aftale om begrænsning af det globale CO2-udslip. Besvarelsen vil tage udgangspunkt i bilag A4. Der afsluttes med en konklusion, hvor diskussionens centrale pointer kort vil blive opsummeret.

I bilag A4 illustreres FN som en arena, og som en aktør. Man kan argumentere for, at det er afgørende, hvordan man ser på FN, ift. om man ser FN som det rette forum til at beslutte en forpligtende aftale om begrænsning af det globale CO2 udslip.

Man kan på den ene side se FN som en arena. Som arena er FN et forum, hvor lande kan mødes og forhandle aftaler på plads med hinanden. FN sikrer rammer, inden for hvilke, landene kan forhandle med hinanden. I et realisme-perspektiv ses FN som en arena. Realismen fokuserer på nationalstater, og ser dem som de helt centrale aktører i det internationale system. Globale institutioner som FN, er inden for realismen ikke selvstændige aktører, men et mødested for nationalstaterne. Man kan argumentere for... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: COP15 | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.