Maksimal iltoptagelse og træningsplanlægning | Eksamenscase i Idræt

 • HF-enkeltfag 1. år
 • Idræt B
 • Ingen givet
 • 3
 • 1091
 • PDF

Maksimal iltoptagelse og træningsplanlægning | Eksamenscase i Idræt

Eksempel på en eksamenscase, som man kan trække til den mundtlige eksamen i Idræt.

Denne case er om maksimal iltoptagelse og træningsplanlægning.

Lærers kommentar

"Karaktermæssigt ville den ligge højt på karakterskalaen"

Uddrag

Der sker en masse fysiologiske forandringer i kroppen, når der dyrkes længerevarende konditionstræning, som bl.a.:
Ens hvilepuls vil falde. Jo lavere hvilepulsen er, jo bedre form er man i. Hvilepulsen er en indikator for, hvor mange gange hjertet slår i hvile. Jo færre slag – jo bedre.
Hjertevolumen vil stige i takt med at formen bliver bedre Dette betyder hvor meget blod der strømmes gennem kredsløbet pr. minut. Dette vil tage måneder/år, før den forbedres. Samtidig vil slagvolumen også stige, hvilket vil sige hvor meget blod der pumpes ud pr. sammentrækning, igen bedre form – højere er slagvolumen. Dette vil også tage måneder/år før den forbedres.

---

3) Forslag til hvordan Birgit kan forbedre sit kondital:
For at Birgit kan forbedre sit kondital er det vigtigt, at hun har den rigtige træningsfrekvens (antal træningspas pr. uge) Dette har stor betydning netop fordi at hvis træningsfrekvensen er for høj, når hun ikke at restituere mellem hvert træningspas ,og dette vil medføre overbelastning, og kan i værste fald føre til skader. Men samtidig må der heller ikke gå for lang tid mellem hvert træningspas, da dette ikke vil forbedre ens form, men blot vedligeholde formen. Hvis hun har den rigtige træningsfrekvens pr. uge og har en form for træningsprogression indover, vil dette føre til superkompensation, hvilket vil sige, at kroppen belastes optimalt og at... Køb adgang for at læse mere

Maksimal iltoptagelse og træningsplanlægning | Eksamenscase i Idræt

[3]
Bedømmelser
 • 13-06-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Ikke særlig gennemarbejdet, få fagtermer og ingen længere uddybning af dem der så er forklaret.
 • 12-06-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin inspiration til en eksamenssituation
 • 08-12-2015
  Meget fin opgave :)..................