Case om sundhed og dans i Idræt B

  • STX 3.g
  • Idræt B
  • 7
  • 8
  • 2714
  • PDF

Case om sundhed og dans i Idræt B

Besvarelse af en case om sundhed og dans om Mille. Opgaven hører til en eksamensøvelse og der er taget udgangspunkt i "B for bedre idræt".

I opgaven bliver der besvaret 4 spørgsmål:

1. Gør rede for Milles fysiologiske tilstand.

2. Hvordan skal Mille træne sin kondition og hvilken effekt vil der være af denne træning både mentalt og fysiologisk?

3. Hvordan vil i anbefale hende at træne sine lår- og ballemuskulaturer, så hun opnår de ønskede resultat, samt hvad skal hun forvente der vil ske af ændringer i musklerne, hun træner ved den valgte træningsform, over tid?

4. Diskuter hvordan man kan motivere Mille til at starte med at træne, samt hvilke udfordringer hun vil møde, når hun begynder at skulle indlære nye bevægelsesmønstre i den idræt, hun vælger at starte på. Kom herunder ind på danskernes idrætsvaner og hvordan disse vaner påvirkes i vores liv.

Uddrag

Case: Sundhed og Dans
Mille (18 år, 172 cm, 50 kg, Kondital 34 ml/kg/min) vil gerne arbejde med sin kondition samt have mere styrke i sine lår- og ballemuskulaturer, så disse dele af kroppen bliver mere markerede til bikinisæsonen.
Milles elsker at se ”vild med dans” i TV og gå i byen i weekenden og danse på diskotek med vennerne, men har ellers aldrig gået til dans.
I hendes veninde grupper er hun den eneste, der endnu ikke har fået en kæreste, samt hun har i den sidste periode følt sig energiforladt og tung i kroppen.
I hverdagene går Mille i 3g på Øregård Gymnasium og arbejder 4 timer om ugen i det lokale fitnesscenter. Hun har dog ikke haft tid og overskud til at starte med at træne ...

---

Spørgsmål.
1. Gør rede for Milles fysiologiske tilstand.

Mille på 18 år, er 172 cm, vejer 50 kg og har et kondital på 34. Mille passer sin skole, og i sin fritid kan hun godt lide at se ”Vild med dans” i TV'et og tag ud i byen med sine veninder for at danse.
Hvis man udregner Milles BMI, som er kropsmasseindekset der bliver brugt som en måleenhed for lægerne og sundhedskonsulenter til at klassificere ens kropsvægt og kan blive beregnet ved følgende formel: BMI = Højde (Kg) / (Højde)^2, så kan vi se at hende BMI ...

---

Mille vil gerne træne sin kondition. Den mest effektive måde at træne sin kondition på, er Interval træning. Det mille skal fokusere på er at træne sin anaerob kapacitet for at forbedre sin aerobe effekt. aerob effekt er hendes maksimale iltoptagelse og anarob kapacitet er den maksimale energimængde, der kan produceres anarobt. Den metode man bruger til at træne sin anarobe kapacitet på er ved interval træning. Dette betyder at træningen skal bestå af korte arbejdsperioder med høj intensitet og korte pauser så kroppen ikke kan nå at komme af med sine affaldsstoffer. På den måde vænner musklerne sig til at arbejde med højere koncentration af affaldsstoffer end ellers. Træning af den anarobe kapacitet påvirker den aerobe effekt fordi at man i anarobe kapacitets træning arbejder og træner med de store muskel grupper, hvilket samtidig er den mest effektive måde at træne den maksimale iltoptagelse på.

I bilag 4, ser vi nogle tabeller som viser effekten af træning hos en trænet og en utrænet. De tre tabeller som bliver vist i bilag 4 hedder, puls, minutvolumen og slagvolumen. Hvis vi tager et kig på minutvolumen, så viser tabellen at minutvolumen er en del større hos den trænet end den utrænet. Den utrænet pumper mellem 15-20 liter pr. Minut ved en given belastning, hvor den hos den trænet er helt på 25+ liter pr. Minut. Dette betyder at hjertet... Køb adgang for at læse mere

Case om sundhed og dans i Idræt B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.