Noter om diverse begreber i Idræt

 • STX 3.g
 • Idræt B
 • Ingen givet
 • 5
 • 1594
 • PDF

Noter om diverse begreber i Idræt

Noter i idræt, som forklarer og giver teori på en række begreber.

Indhold

Formål
Teori
Fremgangsmåde
Diskussion
Konklusion

Forklaring af begreberne:
Aerob
Anaerob
Anaerob kapacitet
Anaerob effekt
Kredsløbskondition
Kondital
Maksimal iltoptagelse
Slagvolumen
Minutvolumen
BMI
Eksplosiv styrke
Maksimal styrke
Vitalkapacitet

Uddrag

- Når man skal arbejde meget intensivt, skal man kunne omsætte meget energi pr. tidsenhed.
Dertil er den anaerobe energiomsætning bedst.
Anaerob er energivende processer der ikke kræver ilt.
- Når man arbejder i et minut eller derover, er det en fordel at energi omsætningen sker aerobt. Der gendannes mest ATP (adenosintriphohat) (levere energi til muskelsammentrækninger)) pr. glukoseenhed, og derved spares der på glykoselagrene.

- Aerobe processer er energigivende stofskifte processer, der kræver ilt.
- Anaerob kapacitets træning er også kaldet syretræning. Det er to måder at træne den på.

o Ved at forøge intervallets varighed. Det er vigtigt at intervallet er så langt, at der arbejdes 5-10 sekunder med maksimal syre belastning.
o Ved at afkorte pauserne. Så korte at syren ikke når og fortage sig – derved opstår der i løbet af træningen ophobning af syre i musklen.

- Det er nødvendigt at træne maksimal anaerob energiomsætning, hvis man skal være hurtig.
Derfor er træningen af den anaerob effekt også kaldet hurtighedstræning.
Både ATP og CP koncentrationen falder under hårdt arbejde.
- Under aerob træning finder man kredsløbskondition som er kredsløbets evne til at transportere... Køb adgang for at læse mere

Noter om diverse begreber i Idræt

[12]
Bedømmelser
 • 13-06-2016
  Hvad er godt? - Hvilken del gav dig den bedste inspiration/hjælp? - Er der nogle mangler: Fx kilder, korrekturlæsning m.m.?
 • 19-06-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Det er en opgave og IKKE en oversigt over begreber, brugbart? Nej.
 • 18-06-2019
  Givet af 3.g'er på STX
  kunne være meget bedre
 • 12-06-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Gode noter - både til brug i timerne og til eksamens

Materialer relateret til Noter om diverse begreber i Idræt.