Det af Inger Christensen | Analyse

 • STX 3.g
 • Dansk A
 • 12
 • 4
 • 1224
 • PDF

Digt- og lyrikanalyse: Det af Inger Christensen | Analyse

Opgaven indeholder en analyse og diskussion af Inger Christensens digtsamling "Det". Opgaven tager udgangspunkt i et udvalgt udsnit af digtsamlingen. Derudover fokuseres der på digtets placering i nyere tid og genren systemdigtning.

Digtsamling: Det af Inger Christensen (1969)
Udsnittet er taget fra Systimes lærebog: Nyeste tid af John Mogensen, Knud Ryg Olsen, Ole Ravn.

Studienets kommentar

En meget velskrevet og gennemarbejdet opgave, der behandler digtet på et højt danskfagligt niveau. Eneste indvending er, at opgavens struktur er en lille smule rodet, og at genren systemdigtning kunne være yderligere uddybet.

Uddrag

Mange danske forfattere har i forskellige retninger sat deres præg på den nyere tids litteratur. Litteraturen siden 1950 har især været påvirket af de økonomiske forhold i samfundet. Hvor store faktorer har været efterkrigstidens opbyggelse af velfærden og fokus på samfundets velstand i 1950-65, oprøret mod de etablerede værdier og det materielle fokus i slutningen af 1960'erne samt den økonomiske krise i 1970'erne. Til at belyse opgangsperioden 1966-73, hvor det danske samfund gik fra velfærds- og velstandsdrømme til økonomisk krise, kan man tage udgangspunkt i systemmodernismen. Inger Christensen er en af de mere skelsættende forfattere som med værket Det (1969) understregede 1960'ernes sproglige nytænkning og opbrudslitteratur.

Værket Det er udgivet i 1969. Det er opdelt i tre overordnede dele Prologos, Logos og Epilogos. Her tages der udgangspunkt i et uddrag af Prologos. I Prologos beskrives jordens skabelse af en observerende fortæller. Jorden skabes af kaos, hvor der efterhånden kommer lys og mørke, dag og nat, hav, land, dyr, mennesker og byer. Hele beskrivelsen udpringer af ordet ”det” som gradvist bruges i længere og længere sætninger og sammenhænge. Det udvalgte uddrag er trykt i periodeantologien Nyeste tid af forlaget Systime s. 130-135.

Uddraget består af elve strofer af seks vers, toogtyve strofer af tre vers samt ti strofer af to vers. Digtet bevæger sig gradvist fra lange strofer til korte strofer. Digtets mangel på rim og symmetrisk... Køb adgang for at læse mere

Det af Inger Christensen | Analyse

[2]
Bedømmelser
 • 24-03-2015
  llllllllllllllllllllllllllllllol
 • 11-05-2015
  Meget brugbar inspiration