Kvindesynet i Indien

  • HHX 2. år
  • Historie B
  • 10
  • 17
  • 4411
  • PDF

Kvindesynet i Indien

Større opgave i Historie om kvindesynet i Indien. Der er fokus på voldtægter i Indien og der inddrages dokumentarfilmen "India's Daughter" af Leslee Udwin fra 2015.

Lærers kommentar

Yderst dyb gennemgang af emnet.

Elevens kommentar

Opgaven mangler angivelser af tegn & ord

Indhold

Indledning 4
Redegørelse fra år 1975-1985 4
Redegørelse fra år 2000-2015 6
Analyse 9
Vurdering/perspektivering 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13
Dokumentar materiale: 13
WWW adresser 13
Bilag 15

Uddrag

Indledning
I denne projektopgave vil der blive redegjort for kvindesynet i verdens fjerede største øko-nomi i perioden mellem år 1975-1985 og hvordan det yderligere har udviklet sig i perioden efter år 2000 og til nu. Redegørelsen er opdelt i to, grundet den store økonomiske udvik-ling Indien har gennemlevet de seneste 10-15 år. Efter redegørelsen vil der foretages en analyse med udgangspunk i dokumentaren Indiens døtre, og andre eksterne kilder bl.a. fra National Crime Records Bureau mm. Der vil fremgå en vurdering af den økonomiske ud-vikling i Indien og hvordan denne har haft indflydelse på samfundet. Der vil endvidere drages paralleller til nabolandet mod vest, Pakistan.

Redegørelse fra år 1975-1985

Tilbage i 1980'erne viste de danske medier for første gang interesse for voldtægter ved at skrive om voldtægtskulturen i Indien og omstændighederne hertil. Allerede dengang kunne man dagligt finde små notitser omkring voldtaget kvinder i de indiske aviser. Det nævnes i artiklerne fra den tid, at hovedårsagen til voldtægterne, skyldtes det indiske kastesystem og overgrebene skete oftest på kasteløse. Det beskrives hvordan voldtægt anses som et politisk undertrykkelsesmiddel. ”Sushil Vaid” sociolog og kvindeleder i New Delhi udtaler at ”Krig og overgreb mod kvinder altid har hørt sammen”. Derudover udtaler hun, at ”voldtægt anvendes som et våben for at knuse civilbefolkningens modstand mod overmagten.” Det nævnes, at kvinderne er de første ofre i kastekonflikter og religionsstridigheder, som eksempel kan nævnes jernbanearbejdernes strække i 1974 hvor betjente voldtog hustruer og døtre... Køb adgang for at læse mere

Kvindesynet i Indien

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.