Kvindesynet i Islam

 • HF 2. år
 • SSO
 • 10
 • 15
 • 4211
 • PDF

Kvindesynet i Islam

Jeg vil forklare opfattelsen af kvinden i islam, på et samfundsmæssigt biologisk og religiøst plan, med hen blik på sammenligning og paralleldragning af kvindesynet i Europa omkring skiftet til det 20. århundrede. En af hovedårsagerne til mit valg af område er at man kan vise, at kvindens rolle og væsen blev (bliver i islam), forklaret ud fra nogle absolutte, fundamentale ordninger - med Koranen på den ene side, som både fysisk og åndelig vejledning for muslimer og naturvidenskabens billede af kvinden som svag og sygelig skabning.

Indhold

Indledning

I: Kvindesynet i Islam
Kønsadskillesen
Kønsroller

II: Et videnskabeligt syn på kvinden
De komplementære kønsroller
Samfundsmæssige kønsforskelle
Kvindekroppen og kønsadskillelse
Kvindens jeg
Seksualiteten

III: En sammenligning af islam og Europa år 1900

Note- og kildehenvisninger
Litteraturliste

Uddrag

Spørgsmålet er, om vi med retfærdighed kan drage sammenligning mellem undertrykkelsen af kvinden ud fra et religiøst synspunkt, holdt op i mod en tid, der ligger et centurie væk fra vores egen verden. Jeg har vist, at Europas undertrykkelse af afspejler islams syn på kvinden. Men det er jo kun set gennem vore vestlige øjnes opfattelse af samfundet. Egentlig nedstammer det føromtalte patriarkatsamfund fra kristendommen. Det kristne ægteskab har en guddommelig autoritet, hvor kvinden er underordnet manden.
Så islam og kristendommen er unægtelig grundlæggende ens, hvad angår kvinders position - og altså er både kristendommen og islam kulturer, der ikke ligger så langt fra hinanden, hvad angår kvindesyn, og begge er dybt influeret af dette præpatriarkalske system, der nægter kvindens ret til ligestilling med manden... Køb adgang for at læse mere

Kvindesynet i Islam

[26]
Bedømmelser
 • 02-07-2009
  ok opgave, men for mange grammatiske/retskrivningsfejl. Ydermere er opgaven for subjektiv (tydligt at det er en kvinde, der har skrevet opgaven)
 • 05-05-2011
  Giver et utrolig overskueligt indblik på synet af kvinden i følge Islam, nem og overskuelig opgave.
 • 17-03-2014
  Der er dog mange ting som ikke passer, men ellers rigtig fin.
 • 01-05-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Super fin - rigtig overskuelig.