Økonomisk ulighed i Indien | SRO

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 20
  • 3713
  • PDF

Økonomisk ulighed i Indien | SRO

SRO skrevet i Samfundsfag & Matematik, begge fag på A-niveau. Opgaven omhandler fattigdom og ulighed i Indien.

Samfundsfagsdelen fokuserer på de samfundsmæssige aspekter og forsøger at komme med kvalificerede løsningsforslag, mens matematikdelen viser hvordan man beskriver økonomisk ulighed matematisk. Der bliver her indraget beviset for gini-koeficienten, samt aktuelle regneeksempler.

Opgaven inddrager en lang række økonomiske statistikker om den økonomiske udvikling i Inden, med henblik på at vise hvordan denne bidrager til en voksende ulighed.

Du kan læse mere om fattigdom i vores kompendium om emnet.

Studienets kommentar

Rigtig fin SRO om ulighed. Opgaver viser en nuanceret forståelse af ulighed og fattigdom, og hvorfor det er fænomener, der er meget svære at måle og sammenligne på tværs af lande. Der er også nogle fine diskussioner af muligheder for at sænke uligheden. Litteraturlisten er en anelse sjusket, og kunne godt bruge en kærlig hånd.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
1 matematisk ulighed 4
1.1 lorentz-diagrammer og gini-koefficient. 4
1.2 udregning af gini-koefficient 5
1.3 numerisk integration - trapezsum 6
1.4 det bestemte integral 7
1.5 to formler – to resultater 8
2 fattigdom som tal 9
2.1fattigdom? 9
2.2 absolut fattigdomsgrænse 9
2.3 relativ fattigdomsgrænse 9
2.4 politisk fattigdomsgrænse 10
2.5 fattigdom i indien – absolut eller relativ? 10
3 forbedre fattigdom 11
3.1 rod i tallene – simplifikation 11
3.2 øget produktion – øget ulighed 11
3.3 hdi og mip– et bredt løft ud af fattigdomsfælden 13
Konklusion: 15
Litteraturliste 16
Bilag 1 17

Uddrag

Indledning
Velkommen til Indien. Landet hvor næsten 1/3 af landets befolkning lever for under 1,25$ om dagen og hvor 56 ud af 1000 børn dør før de er fyldt 5. Fattigdommen og konsekvenser heraf er så eksplicitte og evidente, som de næsten kan blive, men omfanget er samtidig så enormt – ja nærmest uoverskueligt – at en løsning på problemet umiddelbart svært lader sig finde.
Først og fremmest handler det rimeligvis om at skabe sig et begreb om de svært definerbare begreber fattigdom og ulighed. Opgaven vil desformedelst beskæftige sig med en matematisk definition af ulighed og hvordan denne kan anvendes til at bestemme udviklinger. Endvidere vil opgaven på baggrund af de to samfundsfaglige definitioner af fattigdom, absolut- og relativ fattigdom, gøre sig en forestilling om graden af den indiske fattigdom og udviklingen i selvsamme.
Afslutningsvis vil opgaven diskutere bud på, hvordan den enorme ulighed og fattigdom i Indien kan forbedres; både ved at se på økonomiske forhold og grænser, men også ved at tage udgangspunkt i nogle af de alvorlige problemer, der i Indien er et resultat af uligheden og fattigdommen.

1 Matematisk ulighed
1.1 Lorentz-diagrammer og Gini-koefficient.
Når der arbejdes med emner som fattigdom og ulighed, er det nærtliggende at gøre brug af matematikken. Fattigdom og ulighed handler om mængden af ressourcer(som oftest opgjort i penge) og fordelingen af disse. I den sammenhæng kan matematikken benyttes til at frembringe håndgribelig data i både tal og grafiske fremstillinger, der kan anvendes til at vise udviklinger, bemærke forskelle og sammenligne.
I samfundsfaglig statistisk anvendes Lorentz-diagrammer til at illustrere ulige fordelinger i en befolknings disponible indkomst. Lorentz-diagrammer kan derfor anvendes, når der arbejdes med ulighed.
En Lorentz-kurve/diagram frembringes ved at indføre, hvor store procentdele af den samlede indkomstmassen i en befolkning, som forskellige af procentdele af befolkningen råder over, i ...

---

2 Fattigdom som tal
2.1Fattigdom?
I lande med en høj gini-koefficient og dermed stor ulighed, ser vi, at en stor del af den samlede disponible indkomstmasse tilkommer en meget lille del af befolkningen. Når en lille del af befolkningen råder over store dele af de samlede ressourcer, medfører det selvsagt, at en stor del af befolkningen kun råder over en lille del af de samlede ressourcer.
I lande med en høj gini-koefficient vil der som oftest være få rige og mange fattige.
Begrebet fattig er af ringe brugbarhed i samfundsfaglig øjemed, hvis man udelukkende forholder sig til ordets betydning, da denne kort sagt dækker over at være i besiddelse af meget få ressourcer – en størrelse, der kan være svær at definere, sammenligne og se udviklingen i.

2.2 Absolut fattigdomsgrænse
Man anvender derfor to målbare fattigdomsbegreber: Absolut fattigdom og Relativ fattigdom.
Ved absolut fattigdom er den disponible indkomst så lav, at nogle af de fysiske behov, der... Køb adgang for at læse mere

Økonomisk ulighed i Indien | SRO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.