Afkoloniseringen af Indien

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 13
  • 3311
  • PDF

Afkoloniseringen af Indien

Større opgave i Historie, som handler om Indiens afkolonisering.

Problemformulering
1. Redegør først kortfattet for det britiske styre af Indien i perioden 1739-1948
2. Undersøg dernæst med inddragelse af samtidige kilder, hvordan den indiske modstand mod briterne tog sig ud.
3. Diskuter og vurder til sidst, om det britiske styre i Indien har været til gavn for inderne.

Lærers kommentar

Du har generelt en god forståelse af kunsten at skrive en større skriftlig opgave. Du har godt styr på, hvordan de forskellige problemstillinger skal angribes, udviser en faglig solid viden og forståelse af emnet og har til sidst udmærkede analytiske færdigheder, selvom det sidste kan blive bedre. Mht. formalia er du også godt kørende. Men her er der også plads til forbedring.

Indhold

Indledning
Problemstillinger
Det britiske styre i Indien
Den indiske modstand mod briterne
Briterne: Fordel eller ulempe?
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning:

Omkring 1739 skete der stor udvikling i Indien, når Mogulriget, som i sin storhedstid havde dækket det meste af Indien, begyndte at blive erstattet af regionale stater, der havde en indbyrdes konkurrence. Europæere havde været til stede i Inden siden Vasco da Gama i 1498, men briterne og franskmændene var klart de mest dominerende. Briterne havde etableret sig tre steder og franskmændene havde en betydningsfuld besiddelse, alle besiddelser var langs kysten. Europæerne var i Indien for at købe bomuldstekstiler, og deres enklaver var derfor handelsbyer. Calcutta, Madras og Pondicherry havde i første halvdel af 1700-tallet alle mere end 100.000 indbyggere, og var således større end København2. Alligevel forekom de europæiske enklaver ubetydelige og der var ikke mange der i 1739 ville have gættet på at briterne hundrede år senere ville være den altdominerende magt i Indien.

...

Det britiske styre i Indien
De regionale stater der var kommet til efter Mogulrigets tid, begyndte at ligne de politiske forhold man også havde i Europa mere og mere. Men i modsætning til Europa var disse stater stadig nye og derfor stadig meget ustabile. 1700-tallet var præget af krige mellem de nye magtcentre. De europæiske enklaver ansås som handelsbyer og opførte sig derefter. I løbet af 1700-tallet blev disse handelsmæssige aktiviteter dog suppleret med indtægter fra skatteforpagtninger i de indiske stater. Det foregik ved at Europæerne kunne betale et beløb til en indisk fyrste, for til gengæld at få lov til at opkræve skat i et bestemt område. Denne indtægtskilde viklede dem mere ind i de indiske staters indre forhold og allerede i 1740'erne blev briterne og franskmændene for alvor involveret i stridigheder mellem de ustabile stater. De havde den nødvendige styrke til at spille både en militær og politisk hovedrolle i Indien. Franskmændene og briterne kom dog til at kæmpe på hver sin side i konflikten mellem Hyderabad og Arcot. Franskmændene støttede Hyderabad, mens briterne støttede Arcot. Det lykkedes for franskmændene at erobre Madras i 1746, alligevel endte konflikten med britisk sejr i 1761. Dette førte for briterne til en dominerende rolle i Sydindien. En endnu mere afgørende udvikling skete da nawab'en i Bengali døde i 1756. Han havde i mange år opretholdt balancen mellem franske og britiske interesser. Hans afløser, Siraj-ud-duala, indledte imidlertid en strammere kurs over for briterne. Han ... Køb adgang for at læse mere

Afkoloniseringen af Indien

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.