India

I denne topic guide kan du få hjælp til at arbejde med Indien. Du kan få et overblik over Indiens historie som del af Det Britiske Imperium, samt landets kamp for uafhængighed og den rolle, som Mahatma Gandhi spillede i processen. Disse emner er meget populære at inddrage i større skriftlige opgaver (fx SRP, SSO og SRO), men du kan også møde dem i den daglige undervisning. Vores guide giver dig et grundigt overblik over emnerne, samt forslag til konkrete kildetekster, som du kan inddrage i dit arbejde.

Fordi denne guide er særligt designet til brug inden for engelskfaget, har vi skrevet det meste af guiden på engelsk. Den afsluttende sektion om større skriftlige opgaver og tværfagligt samarbejde til sidst er dog skrevet på dansk.

Overblik

Det indiske subkontinent bestod historisk af en række uafhængige stater, som dog på mange punkter delte en fælles kultur. Den europæiske interesse for regionen begyndte for alvor at tage fart i 1600-tallet, hvor det magtfulde britiske ostindiske kompagni satte sig på den meste handel i regionen. I 1700-tallet gik deres interesse så vidt, at de direkte begyndte at overtage indiske territorier ved hjælp af private hære og politisk manipulation. Kompagniet indsatte derefter ledere, som var loyale over for Storbritannien, og Indien blev en koloni.

Utilfredsheden med kolonimagten begyndte dog at stige, hvilket til sidst kulminerede i Sepoy-oprøret i 1857-1858. Oprøret blev til sidst slået ned, men som konsekvens af kaosset overtog den britiske krone magten over Indien fra det ostindiske kompagni. 

Indien forblev en koloni indtil midten af det 20. århundrede. Under stigende pres fra en voksende protestbevægelse, som i perioder blev ledet af aktivisten Mahatma Gandhi, vedtog det britiske parlament at give Indien fuld uafhængighed i 1947. Samtidig blev området opdelt i to selvstændige nationer: Indien og Pakistan.

I dag er Indien et befolkningsrigt land med en voksende økonomi, men landet kæmper dog samtidig med en lang række samfundsproblemer - heriblandt kønsdiskrimination, omfattende økonomisk ulighed og børnearbejde. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

India

[1]
Bedømmelser
  • 18-03-2021
    Givet af 3.g'er på STX
    relevante tekster