Delopgave A: Valg og immigration i USA | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 6
  • 2701
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave A: Valg og immigration i USA | Samfundsfag A

Her er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave A, "Valg og immigration i USA", fra eksamenssættet "Globalisering og nationalisme", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 24. maj 2017. Du kan bruge besvarelsen som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad der på baggrund af materialet i bilag A1 (tabel 1, tabel 2, figur 1, figur2 og tabel 3) og supplerende materiale kan udledes om de republikanske vælgeres holdning til immigration i USA og om de latinamerikanske vælgere. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Diskutér, i hvor høj grad immigrationspolitikken har haft betydning for udfaldet af det
amerikanske præsidentvalg 2016. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A2 og bilag A3, og du skal anvende viden om vælgeradfærd og politiske skillelinjer. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Uddrag

Indledning

I denne opgave undersøger jeg valg og immigration i USA på baggrund af bilag A1 og supplerende materiale. Jeg vil først undersøge de republikanske vælgeres holdning til immigration baseret på tabel 2 og 3 samt supplerende materiale fra PewResearchCenter (Appendix A). Dernæst vil jeg undersøge, hvad der i tabel 1, figur 1 og figur 2 kan udledes om de latinamerikanske vælgere under inddragelse af supplerende materiale fra en artikel trykt i Jyllandsposten (10.11.2016) (Appendix B). Jeg vil i øvrigt omregne de absolutte tal i tabel 1 til procentvise andele.

De republikanske vælgeres holdning til immigration

De republikanske vælgeres holdning til immigration undersøges vha. tabel 2 og tabel 3, som begge er tabeller udarbejdet af PewReseachCenter. Tabel 2 viser amerikanernes holdning i procent til immigrationens betydning for Amerika på tre forskellige områder i 2015, mens tabel 3 viser vælgernes holdning til tre konkrete politiske spørgsmål i 2016.

De republikanske vælgere har overordnet set en negativ holdning til immigration. Det kommer til udtryk i tabel 2, hvor man kan aflæse, at 54 % af republikanerne mener, at immigration er dårligt for ”Amerika generelt”, mens 32 % mener, at det er positivt. Således er flertallet af republikanere grundlæggende negative over for indvandring, mens knap en tredjedel er positive. Det negativt indstillede flertal bliver desuden større, hvis man vurderer immigrations betydning på konkrete områder. Således kan man i tabel 2 aflæse, at hele 72 % af republikanerne mener, at immigration påvirker såvel kriminaliteten som økonomien i en negativ retning. I modsætning hertil mener kun 4 %, at immigration påvirker...

---

Indledning

I denne opgave ønsker jeg at undersøge, i hvor høj grad immigrationspolitikken har haft betydning for, at udfaldet af det amerikanske præsidentvalg 2016 bestod i en sejr til Donald Trump. Det virker som udgangspunkt plausibelt, at immigrationspolitikken har haft betydning for udfaldet af præsidentvalget: Trump vandt på overraskende vis valget og har, som det fremgår i bilag A2 og A3, haft en meget negativ tone over for immigration, herunder været meget eksplicit om en hård immigrationspolitik. Eksempelvis fremgår det i bilag A2, som er en lydfil fra TV2 Nyheder (17.8.2015), at Trump mener, at mexicanske immigranter er kriminelle, mens det i bilag A3, der er et uddrag af artiklen ”Clinton og Sanders i enighed: Vi deporterer ikke illegale immigranter” fra Jyllands-Posten (11.3.2016), ses, at Trump ønsker at deportere alle illegale immigranter. Spørgsmålet, jeg nu vil diskutere, er, i hvor høj grad det rent faktisk er immigrationspolitikken, som har haft betydning for valget af Trump. Jeg vil først argumentere for, at immigrationspolitikken sandsynligvis har haft stor betydning ved at præsentere hovedargumentet for dette. Hernæst vil jeg komme med bud på andre årsager til, at Trump vandt, hvilket samtidig vil begrænse den betydning, som immigrationspolitikken kan tænkes at have haft. Jeg vil undervejs inddrage viden om fordelingspolitik og værdipolitik, class-voting og issue-voting samt sammenhængen mellem stemmeafgivelse og klasse/erhverv... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Valg og immigration i USA | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.