SRP om Finanskrisen i USA i Samfundsfag A og Engelsk A

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 25
 • 8197
 • PDF

SRP om Finanskrisen i USA i Samfundsfag A og Engelsk A

En opgave i Engelsk A og Samfundsfag A om Finanskrisen i USA.

Der gives også et kig på Præsident Obamas økonomiske hjælpepakker samt generelle finansielle politik.

Der gives først en redegørelse for finanskrisens udbrud (Sub-prime), og hvilke konsekvenser den havde for samfundet. Herefter følger en gennemgang af planerne for fremtiden, og Obamas hjælpepakker, og det vurderes hvorvidt disse er brugbare.

Slutteligt kigges der på regulativer og fremtiden for den amerikanske økonomi, og der gives en vurdering af Obama-administrationens økonomiske politik.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise 3
Sub-prime krisen der udviklede sig 3
Den efterfølgende økonomiske krise 5
Obama’s taler 6
Stimulus Speech 7
Wall Street Financial Rescue11
De skyldige 12
Planen for fremtiden 13
Har Obama valgt den rette strategi? 15
Offentlige Investeringer og hjælpepakker 15
CBO’s bud på fremtiden 16
Republikanerne og monetarister 18
Regulativer 19
Konklusion 21
Litteraturliste 22
Bøger 22
Internetadresser 22
Avisartikler 25

Uddrag

"USA har i flere hundrede år været et symbol på frihed og muligheder, ikke mindst de økonomiske. Landet har stået som foregangsland for kapitalismen og den frie markedsøkonomi i årtier og har altid været kendetegnet som mulighedernes land.

Mange mener, at dette har været grobunden for det faktum, at landet i dag har verdens største økonomi. Men i sommeren 2007 oplevede den amerikanske økonomi de første tegn på den værste krise i nyere tid, og amerikanerne måtte stå vidne til adskillige historiske finansielle virksomheders konkurser og delvise nationaliseringer.

I 2008 stod det så klart, at landet befandt sig i en dyb økonomisk krise med stigende arbejdsløshed og negativ økonomisk vækst, og ikke mindst en enorm statsgæld.

Men hvordan opstod krisen egentligt og hvilke konsekvenser har den? Har præsident Obama en politisk dagsorden på finans- og økonomiområdet, der er i stand til at redde økonomien? Hvilke politiske handlinger tages der i brug og kan der findes svagheder og styrker ved præsident Obama’s økonomiske politik og redningspakker.

Jeg vil i følgende opgave redegøre for finanskrisens i USA og dens opståen samt den efterfølgende økonomiske krise.

Herefter vil opgaven rette fokus mod to af præsident Obama’s taler, omhandlende krisen, og en engelskfaglig analyse vil inddrages. Afsluttende vil der indgå en vurdering af Obama-administrationens økonomiske politik."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Finanskrisen i USA i Samfundsfag A og Engelsk A

[3]
Bedømmelser
 • 04-09-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god til at få inspiration hvis du overvejer samfundsfag og engelsk.
 • 02-12-2012
  Virkelig god opgave. En god inspirationskilde.
 • 05-11-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Godt opgave, med gode kommentarer