Den historiske udvikling af den danske velfærdsstat

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 2402
  • PDF

Den historiske udvikling af den danske velfærdsstat

Større opgave i Historie, som indeholder en redegørelse for den historiske udvikling af den danske velfærdsstat.

Undersøgelse af forskellige kilder, der har forbindelse til den danske velfærdsstat:
- Kilde 1: En demokratisk forsørgelseslovgivning – K.K. Steincke (1915).
- Kilde 2: Livet som arbejdsløs i 1930'erne – Ernst Hansen (1960'erne).
- Kilde 3: Velfærdsstaten sløver modstandskraften – Poul Møller (1956).

Der er også en gennemgang af VK-planen fra 1959.

Opgaven er tilhørende de tre kilder der er analyseret i opgaven.

Indhold

Indledning
Redegørelse for Danmarks velfærdsstats udvikling
Undersøgelse af kilder, om velfærdsstaten
Konklusion

Uddrag

Indledning:
Den Danske velfærdsstat har været en helt general del af det danske samfund de sidste 130 år. Vi har i løbet af denne periode vænnet os til denne luksus og identificeret os med denne. Men velfærdsstaten er ikke kommet med ét. Den har været længde under vejs, siden de spædeskridt i 1890'erne, til vore dages aktuelle problemer og tilpasning af velfærdsstaten. Er vi begyndt at tage velfærdsstaten forgivet og noget som en universel del af vores liv i dette samfund i dag eller er velfærdsstaten på vej ud og er denne en helt forkert måde at drive et nutidigt samfund på. Igennem denne opgave vil der blive redegjort for velfærdsstatens udvikling, i form af en forklarende tidslinje. Endvidere vil der vha. Forskellige kilder bliver givet et billede af relevante personers individuelle holdninger til velfærdsstaten, hvad enden det var i 1915 eller i 1950'erne. Alt sammen for give et mere detaljeret billede af den Danske velfærdsstats udvikling.

Redegørelse for Danmarks velfærdsstats udvikling:
Ideen om velfærdsstaten begyndt at opstå i Danmark omkring 1870'erne. Det skete ved kornprisens fald, hvilket gav de danske landmænd en bevidsthed om at risikoen for fattigdom ikke var den enkeltes skyld, men ofte et spørgsmål om store udviklinger man ikke selv var herrer over. Dette skete samtidig med industrialiseringen. Der skete i perioden store forandringer i DK, hvilket gjorde at staten i højere grad måtte træde til og hjælpe den enkelte borger, der ikke kunne klare sig selv og grobunden for... Køb adgang for at læse mere

Den historiske udvikling af den danske velfærdsstat

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.