AT synopsis om Green Street Hooligans

  • STX 3.g
  • AT (Samfundsfag A, Engelsk A)
  • Ingen givet
  • 6
  • 1650
  • PDF

AT synopsis om Green Street Hooligans

Dette er en AT synopsis skrevet i et AT-forløb i Engelsk A og Samfundsfag A om hooliganisme i det senmoderne England.

Problemformulering
På hvilke måde kommer hooliganisme til udtryk i det senmoderne England?

Problemstillinger
1. Problemstilling
Hvilke teorier afspejler ifølge ifølge Anthony Giddens og Thomas Ziehe identitetsdannelse i det senmoderne samfund?

2. Problemstilling
Hvordan kommer årsagerne til hooliganisme til udtryk i filmen “Green Street Hooligans”?

3. Problemstilling
Afspejler “Green Street Hooligans” det virkelige hooliganmiljø på trods af, at det er en fiktionsfilm?

Elevens kommentar

Skulle have brugt mere tid på hvorfor disse to fag passer godt sammen i forhold til dette emne og hvorfor man har valgt at udelukke andre fag.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Det metodiske afsnit
Delkonklusion til problemstilling 1
Delkonklusion til problemstilling 2
Delkonklusion til problemstilling 3
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Det metodiske afsnit
I dette AT 7-forløb er emnet hooliganisme og subkulturer i fagene Samfundsfag A og Engelsk A. I forløbet er vi blevet præsenteret for empiri udvalgt af vores undervisere, og derudover har vi også selv inddraget materiale i forbindelse med arbejdet. Vi har formuleret en overordnet problemformulering samt tre problemstillinger formuleret ud fra de tre taksonomiske niveauer.
I den første og redegørende problemstilling har vi i samfundsfag introduceret sociologiske teorier fra sociologerne Anthony Giddens og Thomas Ziehe. Formålet med at introducere disse begreber er, at de senere har skulle anvendes som en del af analysen. Derfor har arbejdet været deduktivt, da vi har tilegnet os generel viden om mulige årsager til hooliganisme gennem samfundsfaglige teorier og teoretikere, som vi senere anvendt i analysen af filmen “Green Street Hooligans”. Hertil skal det nævnes, at vi starter ud med at se filmen for at vurdere hvilke begreber fra de to teoretikere, ...

---

Delkonklusion til problemstilling 3
● Aldersgruppen for hooligans i “Green Street Hooligans” stemmer overens med reelt talmateriale → Tal fra ACPO i år 2010 over personer der får udstedt forbud til fodboldkampe i Storbritannien viser, at aldersgruppen 20-29 er den aldersgruppe der får udstedt flest forbud efterfulgt af aldersgruppen 30-39 (Bridge. 2010. Set) → Langt de fleste karakterer i filmen hører til de to førnævnte aldersgrupper, hvilket kobler filmen og den virkelige verden sammen hvad angår hooliganisme.
● Medlemmerne af den højreorienterede gruppe South East Alliance fra dokumentaren “Angry, White and Proud” leder efter en måde at kanalisere deres vrede på ifølge ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Green Street Hooligans

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.