AT synopsis om Donald Trumps valgkampagne

  • STX 3.g
  • AT (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • Ingen givet
  • 10
  • 2041
  • PDF

AT synopsis om Donald Trumps valgkampagne

AT synopsis i Engelsk A og Samfundsfag A om Donald Trumps valgkampagne.

Problemformulering

Hvorfor får Donald Trump så stor vælgeropbakning, når hans valgkampagne er så atypisk?

Problemstillinger:
1. Redegør for amerikanske værdier og den amerikanske vælgeradfærd gennem det seneste årti

2. Analyser og sammenlign Donald Trumps Presidential Announcement Speech og Hillary Clintons Campagin Launch Speech.

3. Vurder hvorvidt Trumps politik kan blive til realpolitik

Lærers kommentar

God opgave med stor faglighed og god retorisk analyse. Dog med mangler i tredje problemstilling, hvor der skulle have været inddraget en større mængde kvantitativ data.

Elevens kommentar

Jeg ville have fokuseret mere på min tegnsætning og forbedret 3. problemstilling en del.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Metode
1. Den amerikanske vælgers værdier og adfærd
2. Analyse og sammenligning af de to taler af Donald Trump og Hillary Clinton
3. Er Donald Trumps løfter og holdninger mulige at indfri?
Konklusion
Perspektivering
Litteraturlise

Uddrag

Metode:

I opgaven har jeg gjort brug af samfundsvidenskabelig metode og engelskfaglig metode.
I problemstilling 1 har jeg i min redegørelse gjort brug af samfundsvidenskabelig metode i form af relevante teorier til at bestemme vælgeradfærden i USA og engelskfaglig metode idet jeg benytter min viden om de amerikansk historiske og samfundsmæssige forhold.
I problemstilling 2 har jeg gjort brug af engelskfagets retoriske analyse og herefter sammenlignet de to taler, af hhv. Donald J. Trump og Hillary Clinton, for at vise hvilke sproglige virkemidler talerne indebærer. I problemstilling 3 har jeg benyttet mig af udtalelser fra økonomer og kvantitative dataer til at vurdere, hvorvidt Trumps politik og mål er realistiske eller ej.

1. Den amerikanske vælgers værdier og adfærd

Når man skal undersøge den nuværende vælgeradfærd i et bestemt land, er det vigtigt at se på hvad der ligger til grund for denne. Blandt de amerikanske værdier lægger ting som, demokrati, frihed og den amerikanske drøm som tre af de højeste på listen. Med deres præsidentielle demokrati som strækker sig helt tilbage til George Washington, som i 1789 blev USA's første præsident og selvfølgelig USA's forfatning, som består af de 27 amendments, hvor flere af disse har til formål at sikre den amerikanske borgers frihed og ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Donald Trumps valgkampagne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.