Analyse og Fortolkning af Hamlet

 • STX 1.g
 • Dansk A
 • Ingen givet
 • 12
 • 4223
 • PDF

Romananalyse: Analyse og Fortolkning af Hamlet

Analyse og Fortolkning af William Shakespeares værk, "Hamlet", som bl.a. kommer ind på billedplan og komposition, samt personkarakteristikker af de vigtigste personer.

Det er Edvard Lembckes oversatte version fra 1887, der analyseres.

Indhold

Indholdsfortegnelse

Indledning s. 4
Stykkets udgangspunkt s. 4
Tekstarbejde
a. Komposition s. 5
b. Billedplan i ”Hamlet” s. 5
c. Ledemotivet i ”Hamlet” s. 5
d. Karakteristik af Hamlet s. 6
e. Tematisk analyse
Gal eller ej? s. 6
Hamlets modstykke –Ophelia s. 7
Hamlet som intellektuel s. 7
Hvorfor galskab? s. 8
Hamlet som den anderledes s. 8
Hævn s. 9
f. Udsagnsanalyse s. 9
g. Fortolkning s. 9
Perspektivering s. 10
Diskussion s. 11
Konklusion s. 11
Litteraturliste s. 12
Bilag 1 s. 13
Bilag 2 s. 14

Uddrag

"Indledning:
Der er helt sikkert noget, som er råddent i Shakespeares ”Hamlet”. Råddenskaben må ligge i den tvivl og foragt som ”Hamlet” vakte, da det første gang blev opført i The Globe Theatre i London i 1601. Dengang, såvel som i dag, vakte stykket forvirring hos publikum. Der er tale om en forvirring, forårsaget af så mange ubesvarede spørgsmål, så mange fascinerende temaer og intriger, mixed sammen som en stærk cocktail, til det mest populære og efter min mening, bedste stykke til dags dato.

Et af de mange temaer som præger ”Hamlet”, er sindssyge eller galskab (jeg vil variere lidt imellem disse to, da der ikke er nogen klar forskel mellem de to lidelser). Sindssygen i stykket går igen og igen i næsten alle scener, og tilskueren / læseren kan ikke være andet end fascineret af denne uhyggelige side af menneskets psyke. Især, fordi der er så mange sider af sindssygen og galskaben samt så mange begrundelser til temaerne i stykket, kommer man i tvivl om, hvad der er på spil af både bevidste og ubevidste intentioner.

Denne sindssyge vækker også en stor interesse hos os i dag, hvilket er grunden til at jeg har valgt at beskæftige mig med galskaben i ”Hamlet”. Da Hamlet vælger at spille gal, gør han det med en intention, men hvorfor bruger han galskaben som et ”værktøj”, og hvad er hans præcise intentioner med dette? Der må være et formål med at bruge galskab, men det kan ikke ske uden konsekvenser. Hamlet svinger meget, når det kommer til, hvordan han opfører sig over for visse personer i stykket, så hvornår er Hamlet gal og hvornår er han ikke, og hvordan påvirker dette de andre personer i stykket?"... Køb adgang for at læse mere

Analyse og Fortolkning af Hamlet

[12]
Bedømmelser
 • 11-12-2005
  Rigtig god og en præcist formuleret indledning. Til jer som skriver SSO: husk nu at man er dødsens hvis man kopierer, men den er helt klart god som inspiration!
 • 26-05-2003
  BRILLIANT !! Simpelthen en enestående præstation. Alle pointene værd - mindst.
 • 30-01-2009
  Ganske udemærket og nogenlunde brugbar.
 • 01-11-2007
  fint