SRO om den amerikanske drøm i engelsk A og samfundsfag A

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 12
 • 3309
 • PDF

SRO om den amerikanske drøm i engelsk A og samfundsfag A

Studieretningsopgave (SRO) om den amerikanske drøm. Skrevet i fagene engelsk A og samfundsfag A.

Problemformuleringen lød:
- Der ønskes en redegørelse for væsentlige elementer i den amerikanske drøm.
- Dernæst ønskes en samfunds- og engelskfaglig analyse af en eller flere tekster, der på forskellig måde afspejler denne. Teksterne skal være engelsksprogede.
- Vurder til sidst, hvordan den amerikanske drøm påvirker det danske/europæiske syn på USA.

Lærers kommentar

Du har lavet en fornem besvarelse. De mange sider var interessante at læse - faktisk vil jeg gerne have tilsendt opgaven som fil. Det eneste negative er din lidt for håndfaste og postulerende vurdering. Det ligner dig ikke! Bravo!

Elevens kommentar

Barack Obamas tale er analyseret samfundsfagligt. Hvis man ønsker et mere engelsk perspektiv ville det være oplagt at analysere selve sproget i talen.

Indhold

Problemformulering
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitler
- Definition
- Den historiske udvikling
- Den moderne amerikanske drøm
- USA's præsident om den amerikanske drøm
- Verdenssynet på USA
Konklusion
Resumé
Litteraturliste
- Internetsider
- Bøger
- Tv-optagelser:
Bilag

Uddrag

På grund af en lang historisk udvikling er begrebet dog langt mere kompliceret end som så. Diskussionerne om den Amerikanske drøm kører på vildspor - er begrebet blot en illustration? Det vil jeg i denne opgave undersøge. Jeg vil redegøre for betydningen af begrebet, hvorfor og hvordan begrebet er opstået samt udviklingen siden begrebets frembrud.
Jeg vil analysere de dele af USA's præsident: Barack Obama's, tale til kongressen d. 25. januar 2011 der er relevante for opgaven. Obama fortæller om en utrolig optimistisk måde at forestille sig fremtiden på med udgangspunkt i den amerikanske drøm, som netop Obama er utrolig interesseret i. Sidst men ikke mindst vil jeg vurdere danskernes/europæernes forventninger og fordomme til landet ud fra begrebet ”Den amerikanske drøm... Køb adgang for at læse mere

SRO om den amerikanske drøm i engelsk A og samfundsfag A

[5]
Bedømmelser
 • 01-06-2015
  æøæøæøllæølæølæøælølæølæølæølæøælæløæølæølæøøllæøæø
 • 03-04-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  god! virkelig grundig, og jeg fandt den ganske brugbar (: god inspiration
 • 23-05-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  rigtig fin inspiration til sro
 • 20-11-2012
  God opgave. Velformuleret.