SRO om det amerikanske sundhedssystem og Sicko samf A og eng A

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Engelsk A)
 • 10
 • 13
 • 5041
 • PDF

SRO om det amerikanske sundhedssystem og Sicko samf A og eng A

Studieretningsopgave (SRO) om det amerikanske sundhedssystem og Michael Moores film Sicko. Opgaven er skrevet i samfundsfag A og engelsk A.

Problemformulering:
Den amerikanske dokumentarist Michael Moore har i de sidste 10 år markeret sig som en af de mest populære og mest provokerende filminstruktører. Spørgsmålet er, om Moore's film er manipulerede og uvederhæftige.

Problemstillinger:
1. Redegør kort for hovedtrækkene i det amerikanske sundhedssystem.
2. Giv en analyse af Michael Moores film ”Sicko” dels med henblik på at fremdrage Moores syn på det amerikanske sundhedssystem dels med henblik på at fremhæve Moores arbejdsform. Inddrag i den forbindelse følgende klip i din analyse: http://www.youtube.com/watch?v=GOZmvaFfjtk. Giv en kort vurdering af fordele og ulemper ved Moores arbejdsform

Indhold

Kapitel 1: Redegørelse over det amerikanske sundhedssystem
1.1 Hovedtrækkene i det amerikanske sundhedssystem
1.2 Den offentlige sektor
1.3 Den private sektor
1.4 Fordele og ulemper

Kapitel 2: Analyse af filmen ”Sicko”
Michael Moore
Referat af Sicko
Michael Moores syn på det amerikanske sundhedssystem
Fortællemæssig analyse
Næranalyse af ”Sicko” og citat fra filmen

Kapitel 3: Diskussion
3.1 Kort vurdering af fordele og ulemper ved Michael Moores arbejdsform
3.2 Troværdighedsspørgsmålet – er Moores film manipulerende og uvederhæftige?

Uddrag

I denne opgave vil jeg gøre rede for hovedtrækkene i det amerikanske sundhedssystem. I første kapitel vil jeg fortælle hvordan det amerikanske sundhedssystem er bygget op og hvad det består af – dvs. henholdsvis den offentlige og private sektor. Jeg vil også komme ind på de forskellige forsikringsordninger den offentlige sektor i USA tilbyder. Hvem de dækker, og hvor meget de dækker. Jeg vil også fortælle om den hvor stor en betydning den private sektor har og hvordan sundhedsforsikringsselskaberne fungerer efter ”papiret” og hvorledes det rent faktisk fungerer i praksis. I kapitel 2 vil jeg kort komme ind på instruktøren Michael Moore og hans baggrund. Jeg vil komme ind på hvad han står inde for, tidligere jobs han har haft, bøger og film han har lavet. Derefter vil jeg give et referat af filmen ”Sicko” som er den nyeste film i rækken af hans dokumentarer. Jeg vil gøre rede for hans syn på det amerikanske sundhedssystem via hans arbejdsmetoder og måden udtrykke sig selv på. I analysen vil jeg inddrage et citat fra filmen, hvor han interviewer en engelsk læge og derved giver os et indtryk om det engelske sundhedssystem, ved også at fremvise lægens lejlighed. I dette kapitel belyser jeg også de forskellige fortælleformer såsom den interaktive – og selvrefleksive, og filmiske virkemidler. I kapitel 3 vil jeg diskutere fordelene og ulemperne ved Michael Moores arbejdsform, som er nærmere beskrevet under analysen i kapitel 2. Han markante synspunkter der tydeligt bliver understreget hans film Sicko har skabt stor debat i hele verden og derfor vil jeg tage til overvejelse om hans arbejdsform for skræmmende og manipulerende eller om fordelene, såsom opmærksom, alligevel fylder mere end hvad ulemperne gør... Køb adgang for at læse mere

SRO om det amerikanske sundhedssystem og Sicko samf A og eng A

[9]
Bedømmelser
 • 18-11-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  God beskrivelse af det amerikanske sundhedssystem samt god del med filmen "Sicko"
 • 02-02-2011
  Super god opgave og god til inspiration.
 • 15-01-2014
  Super god inspiration!
 • 13-03-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Fin opgave, mediefags delen er dog lidt tynd desvære.

Materialer relateret til SRO om det amerikanske sundhedssystem og Sicko samf A og eng A.