SRO om det amerikanske valgsystem | Engelsk A og Samfundsfag A

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 14
 • 3340
 • PDF

SRO om det amerikanske valgsystem | Engelsk A og Samfundsfag A

Denne opgave er skrevet i fagene engelsk & samfundsfag.

Problemformuleringen lød:
- Vurdering af nogle af de amerikanske værdier, der gør sig gældende i det moderne, amerikanske samfund. - - Herefter undersøges hvilken påvirkning disse værdier har på de amerikanske statsborgere, og hvordan de kommer til udtryk i det amerikanske samfund.
- Derudover redegøres der for grundtrækkene i det amerikanske valgsystem, og gennem en analyse af det hidtidige forløb af præsidentvalget vurderes det, hvorledes de amerikanske værdier afspejler sig i udvælgelsen af kandidater.

Studienets kommentar

Der er to generelle måder at udvælge en stats præsidentkandidat på: Primærvalg eller de såkaldte ”caucuses”, som afholdes i stater som fx Iowa.
Alle vælgere, der er registreret i det enkelte parti, kan deltage. Ved caucuses bliver de delegerede valgt til at repræsentere en præsidentkandidat på det efterfølgende nationale partikonvent.
Efter debat og diskussion afholdes en afstemning, som afgør hvilke delegerede, der skal vælges.
Endvidere kan et primærvalg både afholdes lukket eller åbent. I de lukkede primærvalg er den registrerede vælger tvunget til at stemme på en kandidat, som er tilknyttet det parti, han eller hun er medlem af. Ved et åbent primærvalg kan en registreret vælger derimod stemme på begge kandidater uanset hvilket partimedlemskab han eller hun tilhører.

Indhold

Problemformulering Side 3
Indledning Side 4
Hvem var og er amerikanerne? Side 4
De amerikanske værdier Side 5
Det amerikanske valgsystem Side 7
Konklusion Side 11
Litteraturliste Side 12
Bilag 1-3 Side 13

Uddrag

London er et af verdens mest multikulturelle samfund i den vestlige verden. Der befinder sig mere end 50 nationaliteter i landet, og der tales over 300 sprog . På trods af mangfoldigheden og tolerancen, der eksisterer blandt Londons indbyggere, har der siden Salman Rushdie affæren været mange debatter og problemer omkring Londons multikulturelle samfund . I denne opgave vil jeg derfor undersøge og diskuterer multikulturalismens effekter på de sociale, økonomiske og politiske forhold i London. Endvidere vil jeg redegøre for en række forskellige integrationsbegreber og lave en analyse af to engelske taler omkring multikulturalisme.
Formålet med dette er at finde ud af, om London stadig kan defineres som en multikulturel by... Køb adgang for at læse mere

SRO om det amerikanske valgsystem | Engelsk A og Samfundsfag A

[19]
Bedømmelser
 • 11-09-2009
  brugte denne opgave til at kigge på strukturen (opbyggelsen) Og er meget imponeret. Læste ikke det faglige indhold.
 • 28-01-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Fornuftig opgave. God og dybdegående. Savner dog lidt en detaljeret litteraturliste, men eller fin
 • 13-09-2013
  God, rigtig fin opgave.
 • 27-04-2013
  Givet af HHX-elev på 1. år
  Ikk så fyldig og dybdegående som ønsket