SRO om ulighed i USA i Samfundsfag A og Engelsk A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Engelsk A)
  • 12
  • 11
  • 3469
  • PDF

SRO om ulighed i USA i Samfundsfag A og Engelsk A

Her kan du se en studieretningsopgave i fagene Samfundsfag A og Engelsk A. Opgaven er skrevet af Studienets redaktion ud fra følgende opgaveformulering:

Hvordan kan man bekæmpe økonomisk ulighed i USA?

- Redegør for nogle af de vigtigste mekanismer i det amerikanske samfund, som skaber økonomisk ulighed. Suppler din redegørelse med analyse af kvantitative data, som viser den økonomiske ulighed i USA.

- Foretag en retorisk analyse af Joe Bidens tale “Remarks on the Economy” (bilag 1) med særlig fokus på Bidens retorik omkring økonomisk ulighed og dens årsager, samt mulige løsninger.

- Diskuter mulige tiltag, som kan bidrage til at reducere den økonomiske ulighed i USA.

Indhold

Resumé 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
Redegørelse: Årsager til økonomisk ulighed i USA 4
Bourdieu og den sociale arv 4
Kapitalerne i amerikansk kontekst 5
Begrænset økonomisk omfordeling 5
Analyse: Økonomisk ulighed i USA 6
Den amerikanske diskurs om ulighed 7
Retorisk analyse: “Remarks by President Biden on the Economy” 7
Retorisk situation 7
Retoriske virkemidler og appelformer 7
Intentionen med talen 8
Diskussion: Tiltag, som kan reducere uligheden i USA 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Analyse: Økonomisk ulighed i USA
[...]
Det mest anvendte mål for ulighed er gini-koefficienten, som måler forholdet mellem den aktuelle indkomstfordeling i et land og en hypotetisk situation med fuld indkomstlighed. Jo højere gini-koefficienten er, jo højere er uligheden.

USA's gini-koefficient lå på 0,375 i 2021, hvilket er en relativt høj værdi sammenlignet med andre vestlige lande.

Disse data understøtter forestillingen om, at USA er et land med en særligt ulige indkomstfordeling. Gini-koefficienten giver dog ikke altid det fulde billede, da den fx kun afspejler ulighed i indkomst.

Et andet populært mål for ulighed er 80/20-målet, som viser forskellen i indkomst mellem de fattigste 20% og de rigeste 20% i et givet land. I USA lå 80/20 målet på 7,1 i 2021 (OECD 2021). Det vil sige, at de rigeste 20% tjener ca. 7 gange så meget som de fattigste 20%.

Denne store forskel i indkomst mellem de rigeste og de fattigste kan have forskellige forklaringer. Som nævnt tidligere kan uligheden fx være relateret til store selskabers muligheder for at undgå beskatning, samt det generelt lave niveau for topskatten i USA. Forskellen kan også være relateret til usædvanligt høje lønstigninger for chefstillinger i private firmaer (Bivens & Kandra 2022).

USA har også stor ulighed ift. formuefordeling. Data fra 2020 viser, at den rigeste 1% af den amerikanske befolkning besidder 30,4 % af den samlede kapital, mens den fattigste 50% af befolkningen kun besidder 1,9%. Disse tal peger på, at økonomisk kapital i stigende grad bliver koncentreret hos de allerrigeste amerikanere.

For at forstå årsagerne til denne voldsomme ulighed, kan man inddrage Thomas Pikettys teori. Piketty ser i nyere tid en udvikling, hvor indkomst fra kapital stiger markant hurtigere end lønindkomst. Det vil sige, at personer som har investeret i aktier og ejendomme ser deres formue vokse markant hurtigere end personer, som lever af deres lønindkomst. Piketty forudser, at rigdom vil blive koncentreret hos færre og færre superrige individer, medmindre man fra samfundets side indfører tiltag for at modgå denne udvikling (Larsen & Rasmussen 2017, s. 110). Givet at netop USA har en lav beskatning og begrænset mulighed for omfordeling, kunne man formode, at USA ville blive påvirket af denne tendens i særlig høj grad... Køb adgang for at læse mere

SRO om ulighed i USA i Samfundsfag A og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.