SRP om Venezuela og den nye verdensorden | Historie A og Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 22
  • 5585
  • PDF

SRP om Venezuela og den nye verdensorden | Historie A og Samfundsfag A

SRP'et behandler Venezuelas rolle i den nye verdensorden. Opgaven tager afsæt i Venezuelas politiske historie, især omkring Hugo Chávez.

Opgaven blev skrevet til SRP forløbet med Samfundsfag A som primærfag og Historie A som sekundærfag.

Lærers kommentar

Historiedelen lå til over 10 og samfundsfagsdelen ligger til over 7, derfor blev lærer og censor enige om 10.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1.0 Indledning 2
2.0 Venezuelas politiske historie siden den kolde krigs afslutning 3
2.1 Præsident Pérez og kupforsøgene i 1992 3
2.2 Et fald i levestandard og Chávez politiske oprejsning 4
2.3 Valget i 1998 og første valgperiode 5
2.4 Kuppet i 2002 8
2.5 Strejke i oliebranchen og et krav om Chávez afgang 9
2.6 Den bolivarianske revolution 10
2.7 Valgene i 2005-2006 og Hugo Chávez tredje valgperiode 10
3.0 Diskussion 11
3.1 Venezuela – på vej til at være en stærkere stat? 11
3.2 Venezuela – på vej til at være en stærkere magt? 12
4.0 Vurdering 13
4.1 USA's nye trusselvurdering 13
4.2 Venezuela, en anden trussel 14
4.3 Forholdet til Cuba 15
4.4 Forholdet med mellemøsten 15
4.5 USA's mening 16
4.6 Økonomisk uafhængighed af USA 16
5.0 Konklusion 17
6.0 Litteraturliste 19

Uddrag

1.0 Indledning
Venezuela har igennem de sidste 20 år været igennem en kæmpe politisk udvikling, lige siden 1988 har der været 5 præsidentvalg, 3 militærkup og utallige demonstrationer.

Økonomisk har landet også været i en rivende udvikling, fra nedturen i 90'erne til en økonomisk optur der dominerede 0'erne. Det har gjort det muligt for Chávez at finansiere sin bolivarianske revolution der skulle bringe velstand til underklassen.

Også udenrigspolitisk har Venezuela været meget markante, et ønske om USA mister sin rolle som eneste supermagt i et unipolært samfund, samarbejdet med Iran og Cuba og spredningen af socialisme i Sydamerika har gjort USA's regering meget fjendtligt stillede overfor Chávez regering.

Jeg vil med denne opgave redegøre for Venezuelas turbulente politiske historie efter enden på den kolde krig og frem til i dag. Derfra vil jeg diskutere hvad Venezuelas styrker og svagheder som stat for til sidst at kunne sætte i forbindelse med vurderingen af hvilken trussel Venezuela egentlig er for USA.

2.0 Venezuelas politiske historie siden den kolde krigs afslutning

De sidste to årtier i venezuelansk politisk historie er domineret af tumult og politiske stridigheder. En usund økonomi og en kæmpe fattig befolkningsandel var med til at mobilisere et flertal til at støtte Hugo Chávez.

2.1 Præsident Pérez og kupforsøgene i 1992
I 1988 blev Carlos Andrés Pérez genvalgt som præsident for Venezuela. Den økonomiske situation var virkelig dårlig. Der var voksende fattigdom og arbejdsløshed, mens de generelle indkomster også var faldende . Der var store forventninger til, at han ville afføde den samme økonomiske vækst, som fandt sted under hans første præsidentperiode fra 1974 til 1979. Dengang steg olieprisen markant, samtidig med olieindustrien blev nationaliseret. Dette første til stor økonomisk fremgang for Venezuela.
Disse forventninger til Pérez blev hurtigt knust , da han i et forsøg på at forbedre den dårlige økonomiske situation tyede til neoliberale reformer. Folk blev meget utilfredse og især med... Køb adgang for at læse mere

SRP om Venezuela og den nye verdensorden | Historie A og Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.