SRP om EU og Tyrkiet i Samfundsfag A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 25
 • 8364
 • PDF

SRP om EU og Tyrkiet i Samfundsfag A og Historie A

Studieretningsprojekt (SRP) om EU og Tyrkiet i samfundsfag A og historie A.

Opgaven gennemgår nyere tyrkisk historie for at undersøge, hvor konflikten mellem EU og Tyrkiet stammer fra, hvordan den har udviklet sig, og hvordan situationen ser ud i dagens Tyrkiet. '

Derefter er der en analyse af, hvordan EU's behandling af Tyrkiet ifm. optagelsesforhandlingerne har været - her bliver det tyrkisk-kurdiske forhold holdt in mente.

Analysen omhandler mulige løsninger for konflikten mellem EU og Tyrkiet, og perspektiverer til fremtidige forhandlinger.

Lærers kommentar

Rigtig fin, mangler dog lidt mere historie for at få 12.

Studienets kommentar

En udmærket opgave, der kommer forbi væsentlige problemstillinger. Opgaven er dog temmelig redegørende og bruger alt for meget plads på at fortælle, hvad der sker i forholdet mellem Tyrkiet og Kroatien, hvad den tyske kansler mener, osv. Hvis man vil ud over det redegørende niveau, kunne man fx lave en diskussion af fx Tyrkiets muligheder for at blive optaget i EU. Her kunne man starte med at gennemgå, hvorfor man kunne forestille sig Tyrkiet i EU, fortsætte med at gennemgå væsentlige forhindringer (fx religion, styreform, det tyrkisk-kurdiske problem) og til sidst vurdere mulighederne overfor forhindringerne - er det realistisk, at Tyrkiet kommer med i EU.

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Tyrkiet 4
Mustafa Kemal Atatürk 6
Teori og Metode 7
Den Kurdiske Konflikt 8
Tyrkiet og EU 10
Tyrkiet og Kroatien 11
Fremtidsperspektiv 17
Konklusion 20
Litteraturliste 21

Uddrag

Hvis Tyrkiet nogensinde skal gøre sig forhåbninger om at blive medlem af EU, bliver de nødt til at overholde en række krav som er stillet af EU. EU har derfor i de senere år stået med gode kort på hånden i forhold til at påvirke kurder konflikten i en positiv retning, da det er den problematik der har størst indflydelse på om Tyrkiet nogensinde skal gøre sig forhåbninger om at komme med i EU. For at forstå den nutidige problematik, må man tage fortiden til hjælp og dykke ned i den tyrkiske og kurdiske historie. Denne historie er et virvar af etniske, religiøse og politiske konflikter, der har gjort sig gældende siden slutningen af 1. verdenskrig, hvor det moderne Tyrkiet blev skabt på resterne af Det Osmanniske Rige. . Man vil få et indblik i hvor konflikten stammer fra, hvordan den har udviklet sig og hvordan situationen ser ud i dagens Tyrkiet. Efterfølgende vil der være en analyse, hvor EU´s behandling af Tyrkiet i forbindelse med EU processen vil blive klarlagt, med den tyrkisk-kurdiske konflikt i mente. Analysen vil dernæst handle om mulige løsninger for konflikten mellem Eu og Tyrkiet, og der vil blive perspektiveret over fremtiden.

Teori og Metode

Opgaven tager udgangspunkt i litteratur omhandlende det tyrkisk-europæiske forhold og den tyrkisk-kurdiske konflikt. Litteraturen vil blive brugt som en rød linje gennem opgaven, såvel til at beskrive som til at analysere de relevante problemstillinger som udspringer af litteraturen. Som supplement til litteraturen, er der via videooptagelser af debatarrangementer og 2 interviews.
Blevet samlet yderligere data ind som bruges i opgaven. Ved mine interviews har det været muligt at få vurderinger fra personer, der grundet deres research og virke kan betegnes som værende eksperter på området.. et af interviewsne var af Jesper Møller Sørensen, som er ansat hos udenrigsministeriet... Køb adgang for at læse mere

SRP om EU og Tyrkiet i Samfundsfag A og Historie A

[3]
Bedømmelser
 • 03-12-2013
  Super opgave om Tyrkiet. God inspiration.
 • 21-09-2013
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  kdekkdkekdkelkdæklæewkldæw
 • 01-02-2015
  God inspiration til SRP