SRO: Valgsystemer, D'Hondt'ske metode | Matematik B Samfundsfag B

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Samfundsfag A)
  • 7
  • 10
  • 2747
  • PDF

SRO: Valgsystemer, D'Hondt'ske metode | Matematik B Samfundsfag B

SRO skrevet i 2.g. Omhandler samfundsvidenskabelig forklaring på flertalsvalg i enkeltmandskredse og forholdstalsvalg, samt matematike forklaringer og beviser for D'Hondts metode, Største Brøks metode samt Alabamaparadokset. Efterfølgende en sammenligning af de forskellige metoder, med fordele og ulemper. Opgaven er skrevet i fagene matematik og samfundsfag, begge på B-niveau.

Lærers kommentar

Indholdsmæssigt ligger opgaven til 10, men pga. småfejl i formalia fik den 7.

Indhold

Abstract Side 2
Indledning Side 2
Redegørelse Side 2-3
D’Hondts metode og Største Brøks metode Side 3
Sammenligning af fordelingsmetoder Side 3-5
Geometrisk forklaring samt Alabamaparadokset Side 5-6
Mandatfordeling af meningsmåling Side 7-8
Diskussion Side 8-9
Konklusion Side 9
Litteraturliste Side 10

Uddrag

Man skulle umiddelbart tro at der måtte være én smart måde, hvorpå en mandatfordeling mellem flere partier kunne fortages, der kunne gøres brug af i hele verdenen. Dette viser sig ikke at være tilfældet. Der findes for det første forskellige valgsystem, og for det andet findes der forskellige fordelingsmetoder under disse valgsystemer. Hver at disse valgsystemer og fordelingsmetoder har sine fordele og ulemper, og jeg vil i følgende opgave, blandt andet med hjælp fra matematikken, belyse disse. Afslutningsvis vil jeg diskutere valgsystemerne med henblik på demokratisk repræsentativitet samt styremæssigt effektivitet... Køb adgang for at læse mere

SRO: Valgsystemer, D'Hondt'ske metode | Matematik B Samfundsfag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.