SRO om det danske valgsystem i samfundsfag A og matematik B

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Matematik B)
  • 7
  • 9
  • 2265
  • PDF

SRO om det danske valgsystem i samfundsfag A og matematik B

Studieretningsopgave (SRO) om det danske valgsystem. Opgaven indeholder en beskrivelse af det danske valgsystem skrevet i samfundsfag A og beregninger for folketingsvalg lavet i matematik B.

Problemformuleringen lød:
- En kort redegørelse for det danske valgsystem og herunder fordelingen af kredsmandater og tillægsmandater.
- En undersøgelse af fordelingen af kredsmandater ved folketingsvalget 2007 i en storkreds efter eget valg. Du skal herunder vurdere hvilken indflydelse ændringen af mandatfordelingsprincippet havde for resultatet. Ville det have været det samme, hvis man havde brugt samme mandatfordelingsprincip som i 2005, hvor man brugte Sainte-Laguës modificerede metode?
- En vurdering af retfærdigheden i det danske valgsystem – ud fra dels demokratiske kriterier og dels ud fra matematiske kriterier.

Elevens kommentar

Fik karakteren 10 for samfundsfagsdelen, mens jeg fik 4 for matematikdelen. Der mangler en indledning, en indholdsfortegnelse, en konklusion og en litteraturliste

Uddrag

I dag går det danske valgsystem for at være et af de mest retfærdige i verden, fordi der ved fordeling af mandater bliver taget højde for både lokalt valgte folketingskandidater og befolkningens samlede stemmeflertal .
Danmark er et såkaldt ”repræsentativt demokrati”. Det vil sige, at borgerne vælger repræsentanter til Folketinget, kommunalbestyrelser og regionsråd, der herefter skal tage beslutninger på deres vegne. Det danske Folketing er i dag sammensat af 9 politiske partier, mens Folketinget består af 179 folkevalgte medlemmer. De 175 er valgt på baggrund af danske partier, mens de sidste 4 medlemmer er valgt fra Grønland og for Færøerne... Køb adgang for at læse mere

SRO om det danske valgsystem i samfundsfag A og matematik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.