SRO: Priselasticitet for cigaretter | Samfundsfag A og matematik B

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik B, Samfundsfag A)
 • 10
 • 15
 • 3594
 • PDF

SRO: Priselasticitet for cigaretter | Samfundsfag A og matematik B

SRO om priselasticitet for cigaretter og andre tobaksvarer. Skrevet i fagene samfundsfag A og matematik B.

Problemformuleringen lød:
1. Redegør for begrebet priselasticitet. Inddrag samfundsfagligt materiale og udarbejd en besvarelse af opgaverne på bilag 1, som skal integreres i besvarelsen, herunder skal du bevise den matematiske formel for e(x).
2. Undersøg ud fra bilag 2 priselasticiteten for efterspørgslen på cigaretter.
3. Undersøg på baggrund af bilag 3 om dine resultater for cigaretpriselasticitet stemmer overens med andres beregninger for samme. Kom herunder ind på hvorfor der gælder en særlig priselasticitet for cigaretter når forbrugerne reduceres til unge under 18 år.
4. Diskutér betydningen af varens egenskaber (herunder priselasticitet) for afgiftspolitiske overvejelser. Du kan f.eks. skelne mellem ideologiske, politisk-filosofiske samt sociale og sundhedsmæssige vinkler. Synspunkter fra bilagene 4a-e skal inddrages.

Indhold

Abstract 3
Indledning 3
Opgave 1) Priselasticitet 4
Opgave 2) Priselasticiteten på cigaretter 6
Opgave 3) Priselasticitet for cigaretter for unge under 18 år 7
Opgave 4) Betydningen af varens egenskaber for afgiftpolitiske overvejelser 8
Konklusion 10
Bilag 1 – bevis af formlen for priselasticitet 11
Bilag 2 – udregninger 12
Litteraturliste 15

Uddrag

I min besvarelse af problemformuleringen vil jeg, efter kort at have redegjort for begrebet priselasticitet, foretage nogle beregninger af nogle givne elasticiteter, samt bevise formlen for beregningen af en vares priselasticitet. Efterfølgende vil jeg finde udregne elasticiteten på Prince cigaretter på baggrund af en tabel over pris og forbrug og heraf uddrage, hvorvidt disse er elastiske eller uelastiske. Endvidere vil jeg undersøge, hvordan mine resultater passer i forhold til andre undersøgelser af samme område og komme med et bud på, hvorfor der gælder en særlig priselasticitet på cigaretter for unge under 18 år. Slutteligt vil jeg, med udgangspunkt i bilag 4, diskutere betydningen af tobaks egenskaber for afgiftspolitiske overvejelser og herunder komme ind på de ideologiske, politiske, sociale og sundhedsmæssige aspekter af emnet... Køb adgang for at læse mere

SRO: Priselasticitet for cigaretter | Samfundsfag A og matematik B

[7]
Bedømmelser
 • 01-02-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Fin opgave, samt hun er meget konsekvent i opbygningen. Dog har hun lagt et centralt bevis som bilag, og bilag er kun suplerende materiale, så dette trækker meget ned. Giver et fint overblik over emnet, men der er dog meget vægt på den matematiske del, samt for lidt vægt på den vurderende og perspektiverende del.
 • 24-10-2011
  Givet af HHX-elev på 2. år
  jeg synes den fin da nok, da den indholder mange gode ting man kan bruge til sin opgave.
 • 25-04-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  oki opgaveeeeeeeee..................
 • 05-03-2012
  Givet af HTX-elev på 3. år
  fin og meget overskuelig opgave!