SRP: USA's Selvforståelse og Stilling som Supermagt i His og Samf

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 25
  • 10149
  • PDF

SRP: USA's Selvforståelse og Stilling som Supermagt i His og Samf

SRP om USA's selvforståelse og selvopfattelse som verdens supermagt, skrevet i fagene Historie A og Samfundsfag A.

Med udgangspunkt i to taler undersøges USA's selvforståelse som supermagt. I forlængelse heraf vurderes det hvorvidt denne selvopfattelse som supermagt har været afgørende i forhold til hvordan landets udenrigspolitik har udformet sig i det 21. århundrede.

Slutteligt, ved inddragelse af teorier om international politik, vurderes de fremtidige muligheder USA i forhold til at forblive en supermagt i det 21. århundrede.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Redegørelse for samfundsfaglige teorier om USA's rolle i det internationale samfund siden 2. verdenskrig og en historisk begrundelse for denne udvikling 3
-Internationale magtstruktur og USA's rolle i det internationale samfund ifølge realismen 4
-Internationale magtstruktur og USA's rolle i det internationale samfund ifølge idealismen 4
-Neo-realismen: Det internationale systems struktur og USA 5
-Neo-konservatismen, PNAC, USA's exceptionalisme og rolle i verdenssamfundet 6
-Historisk baggrund for USA's udvikling mod supermagt, siden 2.verdenskrig 8
Analyse af USA's selvforståelse som supermagt, samt en vurdering i hvilken grad amerikanernes selvopfattelse har været styrende for amerikansk udenrigspolitik i det 21.århundrede. 9
-Den nationale identitet og USA's exceptionalisme 10
-Analyse af Trumans tale til den amerikanske kongres, 12.marts 1947 12
-Colin Powells tale i FN's sikkerhedsråd i forbindelse med beslutningen om en væbnet intervention i Irak 14
Vurdering af USA's muligheder for at forblive en supermagt i det 21. århundrede ved inddragelse af teorier om international politik 17
-Hegemoniteoriens relevans i det 21.århundrede 17
-The end of Fukuyama? 18
-Mulige supermagter udover USA 19
Sammenfatning 22
Litteraturliste 23
Bilag 1 25

Uddrag

"USA har haft en dominerende og yderst betydelig rolle i verden i meget lang tid. Ikke blot som resultat af sejren i den kolde krig i '89 og Sovjetunionens fald i '91, der efterlod USA som den unipolære magt i verden.

Men helt tilbage fra Woodrow Wilson's inddragelse af USA i 1. Verdenskrig og senere Roosevelt's ønske om indblanding i den 2. Verdenskrig, kan der spores et amerikansk ønske om at påvirke resten af verdens lande i retning af at acceptere og tage de amerikanske værdier til sig.

At USA´s indblanding i de to krige har været afgørende for udfaldet af dem, og at verden ville være markant anderledes i dag uden denne indblanding, kan ikke benægtes. Efter 2. Verdenskrig var der dannet en ny verdensorden som samfundsvidenskaben har brugt mange ressourcer på at beskrive og forklare.

Resultatet har været dannelsen af en mængde nye teorier med forskellige fokuser på årsagssammenhænge og forklaringer. Hvilken rolle USA spiller i det internationale samfund ifølge disse teorier- belyser jeg i et historisk perspektiv i første del af nærværende opgave.

Grundet USA særstatus er det kun naturligt, at verdens fokus rettes mod netop denne stat. Qua dets status som eneste tilbageværende supermagt, bliver USA stillet overfor en lang række udenrigspolitiske problemer og USA's stillingstagen til disse problemer er af stor betydning for resten af verden.

Jeg vil, med fokus på to taler undersøge USA's selvforståelse som supermagt. Herefter vil jeg vurdere, hvorvidt denne selvforståelse som supermagt, har været styrende for landets udenrigspolitik i det 21. århundrede.

Begyndelse af det 21. århundrede har budt på en unilateral og yderst aktivistisk udenrigspolitik fra USA's side. Det har ikke været nogen let eller billig beslutning. USA's ageren uden FN's, og andre internationale organisationers støtte, har medført, at der er opstået et had til USA.

Udover at krigen mod terror har været besværlig og kostbar, så har den også fjernet fokus fra hjemmefronten og de derværende indenrigspolitiske problemer.

Dette samtidig med, at USA møder en stigende konkurrence fra primært Kina. Ved inddragelse af teorier om international politik, vil jeg give en vurdering af USA's muligheder for at forblive en supermagt i det 21. århundrede."... Køb adgang for at læse mere

SRP: USA's Selvforståelse og Stilling som Supermagt i His og Samf

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.