SRP om Kina som Supermagt i Samfundsfag og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 27
 • 9749
 • PDF

SRP om Kina som Supermagt i Samfundsfag og Historie

SRP om Kina som Supermagt i Samfundsfag A og Historie A.

I opgaven gives der først en redegørelse for Kinas økonomiske og politiske situation i 1976. Herefter analyseres den samme udvikling fra 1976 frem til nutiden.

Slutteligt diskuteres det i opgaven hvorvidt Kina i dag kan karakteriseres som værende en supermagt.

Elevens kommentar

Fik 12 for god analyse(2) og diskussion(3), men kun 10 redegørelsen(1). Håber den kan bruges, pas dog på med kildehenvisningerne, da mit noteapparat kludrede lidt i det.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Der er usikkerhed på fagene, da disse ikke blev oplyst af eleven.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

English abstract 1
1. Indledning 3

2. Giv en kort redegørelse for Kinas politiske og økonomiske situation i 1976 3
2.1 Mao Zedongs farvel til Konfucianismen 3
2.2 Det Store Spring Fremad 4
2.3 Kulturrevolutionen 6
2.4 Den økonomiske situation i 1976 7

3. Analyser Kinas politiske og økonomiske udvikling fra 1976 frem til i dag 9
3.1 Det Store Spring Udad 9
3.2 Deng Xiaopings indflydelse 10
3.3 Deng og Kinas eksperimentelle strategi 12
3.4 Frizoner og ”joint-venture”-samarbejde 12
3.5 Politisk udvikling frem til i dag 14
3.6 Økonomisk udvikling 15
3.7 Nationaløkonomiske teorier og strategier 18

4. Diskuter om Kina i dag kan karakteriseres som en supermagt 19

5. Konklusion 22

Litteraturliste/noteapparat 24
Bilag 1 26
Bilag 2 27

Uddrag

Kina er en ældgammel og traditionsrig civilisation, og har verdens ældste sammenhængende historie, samtidig med et sprog og en kultur som har eksisteret i 3-5000 år. Kinas mange dynastier gennem tiden, var opbygget af et diktatorisk kejserstyre fra 206f.v.t. til Kejserdømmets fald i 1911.

Formålet med denne opgave er via en redegørelse og analyse, at nå frem til en diskussion om hvorvidt Kina er en supermagt. For at forstå baggrunden for situationen i 1976, vil der blive redegjort for de vigtigste begivenheder som ligger før 1976.

Hvem var Mao Zedong? Hvad var Det Store Spring Fremad og Kulturrevolutionen? Hvilken indflydelse havde de på Kinas fremtid og den politiske og økonomiske situation i 1976? Disse spørgsmål vil blive besvaret for at kunne forstå nogle af Kinas bevæggrunde for de senere års reformer, og fortsat forstå hvilke udfordringer der er i at skulle ind i en markedsøkonomi.

Dernæst vil Kinas politiske og økonomiske udvikling frem til i dag analyseres. Da dette er meget bredt, vil nogle forskellige parametre tages i betragtning. En analyse kan aldrig blot bestå af en række resultater, og det er derfor vigtigt at vise hvordan man er nået frem til disse resultater/konklusioner.

Derfor vil Kinas strategi for et samfundsmæssigt løft vil blive analyseret og Kinas reformperiode og udvikling af `Særlige Økonomiske Zoner´ vil blive beskrevet.

Dertil ligger en gennemarbejdelse af hvilken indflydelse Deng Xiaoping fik for Kina. Analysen vil afsluttes af Rostows model for økonomisk udvikling (fase-teori), hvor den gennemgåede periode vil inddeles i de forskellige faser.

Redegørelsen og analysen vil være et produkt af essensen af denne opgave – kan Kina karakteriseres som en supermagt? Ud fra Rostows fase-teori, en definition af en supermagt og forskellige holdninger til dette, vil Kinas muligheder for at indtage en central supermagtsrolle blive diskuteret... Køb adgang for at læse mere

SRP om Kina som Supermagt i Samfundsfag og Historie

[20]
Bedømmelser
 • 13-05-2013
  Super god og meget gennemgående, giver et godt overblik samtidig med at man får detaljeret beskrivelse af økonomien og politikken igennem historien.
 • 28-10-2010
  God opgave til inspiration, hjælper en til at få et overblik over emner man så kan gå i dybden med... Litteraturlisten har været meget brugbar...
 • 12-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  God hjælpe til min egen SRP
 • 26-11-2012
  Rigtig god SRP - kan helt sikkert anbefales!