SRP: Kina som Mulig Supermagt i Samfundsfag og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 27
 • 8376
 • PDF

SRP: Kina som Mulig Supermagt i Samfundsfag og Historie

SRP om Kina som en mulig Supermagt, hvor jeg bl.a. giver en redegørelse for Kinas politiske og økonomiske historie efter slutningen på 2.Verdenskrig, samt diskuterer, ud fra en analyse af den kinesiske økonomi, hvorvidt Kina er en mulig fremtidig supermagt - Opgaven har jeg skrevet i Samfundsfag A og Historie A.

Opgaveformulering

1.2 Opgaveformulering
1. Gør rede for hovedlinjer i Kinas moderne politiske og økonomiske historie efter ca. 1945.
2. Undersøg dernæst, hvordan den moderne kinesiske økonomi fungerer og vurder de økonomiske resultater.
3. Diskuter, hvorvidt Kina inden for de næste årtier bliver en ny supermagt

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
1 Indledning 3
1.2 Opgaveformulering 4
2 Kinas moderne politiske og økonomiske historie efter 1949 4
2.1 ”Det store Spring Fremad” 5
2.2 ”Det store spring Udad” 7
2.3 Deng Xiaoping 8
2.4 Den åbne dørs politik 9
2.5 Den politiske og økonomiske udvikling 10
3 Den moderne kinesiske økonomi 11
3.1 Kinas økonomiske politik 13
3.2 De økonomiske resultater 14
4 Diskussion 17
5 Konklusion 20
Litteraturliste 22
Bilag 23

Uddrag

"1. Indledning:
Kina er et gammelt traditionsrigt land, der har verdens ældste sammenhængende historie. Kina har tidligere set sig som værende Riget i Midten, ligesom man betragtede jorden som universets midte. Kina er således et land med ambitioner. Siden 1990'erne har Kina oplevet et økonomisk boom, der har bragt Kina i en fordelagtig position.

Kinas har etableret sig som en stærk nation, der ønsker indflydelse ved internationale forhandlinger senest set ved netop overståede COP15 Klimakonference i København. Kinas politiske situation er endvidere interessant. På trods af det kommunistiske styre har Kina potentiale til at blive verdens førende økonomi i nær fremtid. Men om dette vil give Kina status som supermagt bliver vægtet højt i opgaven. En supermagt kan beskrives som en stat med store militære og økonomiske midler, der søger at præge sine omgivelser. USA betegnes pt. som verdens førende supermagt.

Formålet med denne opgave er via redegørelse, undersøgelse og diskussion, at finde ud af hvorvidt Kina inden for de næste par årtier kan udvikle sig til en supermagt.

Opgaven vil tage afsæt i et kig på den politiske og økonomiske udvikling i Kina efter 1949, hvor jeg vil redegøre for de vigtigste punkter. Som for eksempel: Hvad var ”Det store Spring Fremad”? Hvad gjorde Deng Xiaoping? Hvad betød de særlige økonomiske zoner for Kina? Svarene på disse skal lede frem til en undersøgelse af den moderne kinesiske økonomi og dens resultater.

Dette er med henblik på at sætte fokus på en markedsøkonomi i et kommunistisk land og Kinas økonomiske succes. Redegørelsen og undersøgelsen skal gerne lede til essensen af denne opgave: en diskussion af, hvorledes Kina kan udvikle sig til en supermagt inden for de næste årtier?

Ud fra forskellige artikler og bøger har jeg læst og analyseret mig gennem opgaven med henblik på en senere konklusion. Det statistiske materiale er blevet analyseret sammen med forskellige forfatteres meninger om Kinas fremtidige status.

Jeg har brugt en del forskellige kilder igennem denne proces. Nogle kan være subjektive som Chinability måske, der dog benytter statistik fra China Statistical Yearbook. Kildernes subjektivitet kan dog diskuteres. Samtidig har jeg også brugt statistikker fra Samfundsstatistik 2009 samt Per Henriksens: Økonomi ABC, der må siges at være noget af det mest objektive, da begge er lærebøger."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kina som Mulig Supermagt i Samfundsfag og Historie

[3]
Bedømmelser
 • 26-10-2015
  Super godt, kunne sagtens bruges! kan anbefales!
 • 26-11-2012
  Super god SRP! Kan anbefales!
 • 31-01-2012
  den var fin og velformuleret