SRP: USA's Rolle som Verdens Supermagt i Samfundsfag og His

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 26
 • 8181
 • PDF

SRP: USA's Rolle som Verdens Supermagt i Samfundsfag og His

Studieretningsprojekt (SRP) om USA's rolle som supermagt i nutidens samfund, som er blevet undersøgt med fagene Samfundsfag A og Historie A. Der er blevet brugt samfundsvidenskabelige teorier og de nyeste undersøgelser.

I opgaven gøres der først rede for en række teorier omkring USA's rolle i det internationale samfund.

Herefter analyseres USA's rolle og selvforståelse som agerende supermagt fra år 2000 og fremadrettet.

På baggrund af analysens resultater gives der en diskussion af USA's fremtidige muligheder for at forblive en supermagt, og hvor USA's nutidige problemer påvirker denne status, samt hvilke fordele USA kan have af at agere som supermagt i fremtiden.

Studienets kommentar

Layoutet er en smule uoverskueligt
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning 3
2. Redegørelse for forskellige teorier om USA's rolle i det internationale samfund samt en historisk begrundelse herfor 4
Den internationale magtstruktur og USA's rolle i det internationale samfund ifølge realismen 4
Den internationale magtstruktur og USA's rolle i det internationale samfund ifølge idealismen 4
Neo-realismen; den strukturelle analyse af det internationale system, hvor USA regerer . 5
Neo-konservatismens grundlæggelse og tanker omkring USA's rolle i verdenssamfundet 6
Hegemoniteorien: Alle supermagter er midlertidige – USA er ingen undtagelse 7
USA og demokratiets sejre i det 20. århundrede 8
3. Analyse af USA's rolle og selvforståelse som supermagt i perioden ca. år 2000 og frem 9
USA's rolle og selvforståelse som supermagt i det 21. århundrede 9
USA's dominerende udenrigspolitiske hovedtradition i perioden ca. år 2000 og frem til i dag 11
Historisk kildekritisk analyse af præsident Trumans tale til den amerikanske kongres den 12. marts 1947 12
Colin Powells tale i FN's sikkerhedsråd i forbindelse med beslutningen om en væbnet intervention i Irak 14
4. Diskussion af USA's muligheder for at forblive supermagt i det 21. århundrede 15
Hegemoniteoriens relevans i det 21. århundrede 15
Global Trends 2025: A Transformed World 16
USA's nutidige problemer og fordele som supermagt i et fremsynet tidsperspektiv 17
5. Konklusion 18
6. Bibliografi 21
7. Bilag 23

Uddrag

"Da den kold krig ophørte i 1989 og Sovjetunionen to år senere brød sammen, stod USA tilbage som verdens eneste supermagt.

Der skulle tegnes en helt ny verdensorden og derfor gik samfundsvidenskaben i gang med at beskrive og forklare den nye orden med forskellige teorier. Men hvilken rolle spiller US egentlig i det internationale samfund ifølge disse teorier?

Når en enkelt stat opnår en magt, som ingen andre stater eller organisationer kan matche, er det naturligt, at verdens fokus rettes mod netop denne stat. USA vil qua sin status blive konfronteret med en række udenrigspolitiske problemer, hvis løsning har stor betydning for det meste af verden.

Men hvad er afgørende for, hvilken løsning USA vælger? Hvordan mener USA, at rollen ”supermagt” skal spilles i det 21. århundrede?

Det er helt klart, at begyndelsen på det nye årtusinde har budt på en yderst aktivistisk og unilateral udenrigspolitik fra amerikansk side. Dette har været omkostningsfuldt for USA på flere måder. For det første er der stille og roligt, i omverdenen, opstået et had til USA, fordi landet trodser FN og ikke har noget tilovers for internationale organisationer.

Derudover har krigen mod terror været yderst kostbar og der har ikke været tilstrækkelig fokus på de indenrigske problemstillinger, hvilket har været med til at skabe den økonomiske krise, som landet og resten af verden befinder sig i på nuværende tidspunkt. Alt dette sker samtidigt med, at konkurrerende stater som Kina og Indien stormer frem på den internationale økonomiske scene.

Men betyder dette, at USA vil få problemer med at bevare sin status som supermagt i det 21. århundrede? Det er det jeg vil forsøge at besvare i løbet af opgaven."... Køb adgang for at læse mere

SRP: USA's Rolle som Verdens Supermagt i Samfundsfag og His

[12]
Bedømmelser
 • 13-10-2011
  Super god inspiration. Specielt det samfundsfaglige synes jeg er brugbart i denne opgave, og den kan da klart anbefales.
 • 18-02-2010
  Spændende opgave om emnet. Læs denne inden du skal lave problemformulering til SRP/SRO!
 • 29-01-2013
  Gav god inspiration, og havde nogle gode pointer, der kunne bruges! :)
 • 14-01-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Virkelig god og hjælpsom