SRP: Syntese og Analyse af Organisk stof i Kemi og Fysik

 • STX 3.g
 • SRP (Kemi B, Fysik A)
 • 12
 • 30
 • 7274
 • PDF

SRP: Syntese og Analyse af Organisk stof i Kemi og Fysik

SRP i Fysik A og Kemi B, med Kemi som hovedfag, hvor jeg undersøger Syntese og Analyse af Organisk Stof
Indeholder en detajleret gennemgang af syntesen af benzokain (ethyl 4-aminobenzoat), dvs. reaktion mellem paraaminobenzosyre og ethanol med svovlsyre som katalysator.

Herudover er der en beskrivelse af fysiske og kemiske egenskaber for benzokain, en grundig gennemgang af protonkernemagnetiskeresonans, herunder især H-NMR og yderligere omkring spin, magnetisering, resonansbetingelse, afskærmning, signalintensitet, spin-spin-kobling og apparatet.

Andre elementer i opgaven er en grundig gennemgang af massespektroskopi, massespektrografen og teorien bag, samt en fortolkning af spektre for benzokain og dermed også H-NMR-, MS- og IR-spektre for benzokain.

Lærers kommentar

Lærernes kommentarer var, at opgaven var stort set fejlfri (ganske enkelte fejl er rettet) og at opgaven kommer langt ud over pensum i både fysik og kemi.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indholdsfortegnelse 2
Opgavebesvarelse 3
Syntese af benzokain 3
Efterbehandling af forsøget 5
Benzokain 6
Protonkernemagnetiskresonans 7
H-NMR 8
Spin 8
Magnetisering 8
Resonansbetingelse 9
Afskærmning 10
Signalintensitet 10
Spin-spin-koblinger 11
Apparatet 12
Prøven 12
Massespektrometri 13
Massespektrograf og teorien bag 13
Fortolkning af spektre 16
H-NMR 16
Massespektroskopi 19
IR 19
Vurdering af resultaterne 20
Konklusion 21
Figurhenvisninger 21
Litteraturliste 21
Bilag 24
Bilag 1 H-NMR spektrum 24
Bilag 2 H-NMR spektrum 25
Bilag 3 H-NMR spektrum 26
Bilag 4 Massespektrum 27
Bilag 5 Massespektrum 28
Bilag 6 IR Spektrum 29
Bilag 7 IR Spektrum 30

Uddrag

Massespektrometri:
Massespektrometri (MS) er en analysemetode, som udføres i et massespektrometer, hvor atomer eller molekyler fra en prøve ioniseres og deles efter deres masse per ladning , hvorved der kan optages et spektrum for disse tal.

MS er forholdsvis forskellig fra f.eks. infrarød spektroskopi og kernemagnetiskresonans, da disse teknikker bygger på absorption af elektromagnetisk stråling.

Fordelen ved MS er, at følsomheden er langt bedre for MS end NMR: en prøve på er nødvendig for NMR analyse mod ved MS.
I et elektrisk felt accelereres ladede partikler inden de afbøjes i et magnetisk felt. Afbøjningen er et udtryk for massen, da lette partikler afbøjes mere end tunge.

Massespektrograf og teorien bag:
Opbygningen af en typisk massespektrograf fremgår af figur I.

Ioner er meget reaktive og har en kort levetid, derfor foregår bearbejdning og måling i et højvakuumkammer. Med dette vakuum vil de enkelte ioner ikke vekselvirke med hinanden, og der er således ingen intermolekylære kræfter.

Det valgte stof bringes først på gasfase ved et tryk på ca... Køb adgang for at læse mere

SRP: Syntese og Analyse af Organisk stof i Kemi og Fysik

[7]
Bedømmelser
 • 19-12-2010
  Opgaven er okay. Dog er jeg overrasket over at abstractet ikke har trukket ned. det var godt nok dårligt sprogbrug. der mangler lidt overblik over selve syntesen af benzocain. det er som om der bare hoppes ind i opgaven..
 • 13-06-2010
  den er okay , godt til at finde overblik for hvordan en SRP skal bygges op
 • 04-04-2013
  god nok opgave, kunne bruges
 • 22-03-2012
  Okay opgave, god til inspiration.