SRP om Chokolade i Fysik A og Kemi B

 • STX 3.g
 • SRP (Kemi B, Fysik A)
 • 12
 • 47
 • 10065
 • PDF

SRP om Chokolade i Fysik A og Kemi B

SRP om Chokolade i Fysik A og Kemi B, hvor jeg gennemgår processen til at fremstille chokolade, og bl.a. kigger på de sundhedsfremmende effekter som indtagelse af chokolade kan medføre.

Elevens kommentar

Jeg fik af vide, at opgaven indeholdte alt hvad den skulle og at de gerne ville have givet mig mere end 12. Håber den kan bruges til inspiration.
Jeg kan desværre ikke huske min problemformulering som vi fik uddelt!
SRP'en indeholder alt fra forside, abstract til appendiks. Den er meget lang men brødteksten er 20 sider inkl. en masse figurer og grafer. Der er forsøg som er udført på LIFE i København.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1 Indledning 1
2 Chokolade – fra bønne til produkt 2
2.1 Fremstillingsproces 2
2.1.1 Fermentering 3
2.1.2 Tørring 4
2.1.3 Rensning og afskalning 4
2.1.4 Ristning 4
2.1.5 Formaling 4
2.1.5.1 Triglycerider 5
2.1.5.2 Krystalformer 6
2.1.6 Blanding med andre ingredienser og valsning 9
2.1.7 Conchering 9
2.1.7.1 Viskositet 9
2.1.7.1.1 Måling af viskositet 12
2.1.7.2 Emulgatorer 14
2.1.8 Temperering 16
2.1.8.1 Bloom 17
2.1.8.2 Kalorimetri og DSC 17
2.1.8.3 Faseovergange 18
3 Sundhedsfremmende stoffer 21
3.1 Antioxidanter 21
3.1.1 Flavonoider 21
3.2 Andre sundhedsfremmende stoffer 22
4 Forsøg på LIFE 24
4.1 Forsøg 1: Smeltevarme og smeltepunkt 24
4.1 Forsøg 2: Viskositet 31
5 Konklusion 35
6 Litteraturliste 36
Appendiks 1: Billeder i
Appendiks 2: grafer, tabeller og data ii
Appendiks 3: Resultater v

Uddrag

"1. Indledning:
Chokolade er en meget kendt luksusvare over hele verden, og som vi forbrugere regner med at være i orden, når vi køber chokoladen. At chokoladen skal fra bønne til et færdigt produkt, er et langt og kompliceret forløb. Opgaven omhandler kun mørk chokolade.

Denne opgave er derfor udarbejdet omkring de processer, der sker fra det øjeblik kakaobønnen bliver høstet, til den bliver støbt i forme og ender som et færdigt produkt. Opgaven er opbygget kronologisk fra bønnen bliver høstet, hvorefter der med det samme sker fermentering i bønnen, til temperering af selve chokoladen, så man ender med at få et produkt, der er blankt og siger et lille knæk, når man bider i chokoladen.

Denne opbygning finder jeg mest relevant, idet det giver læseren et større overblik over hele projektet, da hver af delprocesserne i chokoladefremstilling fører til den næste.

Opgaven afsluttes med to forsøg udført på LIFE, som omhandler forskellige slags tempereret chokolades smeltevarme og smeltepunkt, og hvordan man ud fra smeltepunktet kan bestemme chokoladernes krystalform, der i sidste ende har betydning for det færdige produkt.

Det andet forsøg omhandler viskositeten i flydende chokolade, da denne har betydning for chokoladens fysiske egenskaber.

Opgaven er bygget på bøger, bachelor- og specialeprojekter, artikler og internetsider. Meget information er også givet på LIFE, hvor kilder herved henvises som et oplæg fra LIFE.

Det skal fremhæves, at jeg har gjort brug af mange figurer/modeller i besvarelsen, som bevirker i det overskridende antal af sider i opgaven. Jeg har fundet det væsentlig at have de forskellige figurer med i opgaven i stedet for at vedhæfte dem på bilag, idet de er med til at lette forståelsen af teksten for læseren, i kontrast til, at den kunne virke uforståelig og forvirrende, hvis figurerne var placeret i bilag.

Der er dog gjort brug af bilag opdelt i appendiks for det materiale, som kunne undværes i besvarelsen. Min brødtekst overholder dog kravet med et sidetal på 15-20 sider.
Det forudsættes, at læseren har en god forståelse indenfor fagene kemi og fysik, idet det er de fag min opgave er bygget på."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Chokolade i Fysik A og Kemi B

[5]
Bedømmelser
 • 19-09-2010
  Hej :-) jeg har lige skimmet den igennem, og det ser rigtig godt og udfodrende ud. Jeg regner også med at have dette emne til SRP, men det bliver selvfølgelig ikke med samme slags chokolade. Jeg kan specielt godt lide din indledning og konklusion, men jeg undrer mig over, hvorfor du har beskrevet forsøgene som en normal rapport, det har jeg ellers fået at vide, jeg ikke skal. Anyway, det er en god opgave!
 • 01-10-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  rigtig god opgave, god inspiration
 • 13-03-2014
  GOD.. Kan bruges til inspiration
 • 14-12-2010
  Er resultaterne korrekt udregnet ?