SRP: Farvestoffer og Farvning af Fødevarer i Kemi A og Fysik A

 • STX 3.g
 • SRP (Kemi A, Fysik B)
 • 12
 • 27
 • 5889
 • PDF

SRP: Farvestoffer og Farvning af Fødevarer i Kemi A og Fysik A

SRP om Farvestoffer og Farvning af Fødevarer, farver og spektrofotometri, skrevet i Kemi A og Fysik A.

I opgaven kigger jeg på de grundlæggende principper for farveteori, samt hvorfor hvordan molekylernes konstruktion og sammensætning indvirker på farvenuancer. Jeg fokuserer på både naturlige og syntetiske farvestoffer.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Summary 1
1. Indledning 3
2. Farveteori, centrale og relevante begreber 4
2.1 To forskellige opfattelser af lys 4
2.2 Det synlige spektrum 4
2.3 Fotonenergi 5
2.4 Lambert-Beers lov 6
3. Molekyler og farvedannelse 7
3.1 Orbitaler 7
3.2 Bindinger og energiniveauer 8
3.3 Konjugerede systemer 9
3.4 Farvebærende og farveforstærkende grupper 10
4. Levnedsmiddelindustriens farvestoffer 10
4.1 Naturlige farvestoffer 11
4.2 Syntetiske farvestoffer 11
4.3 ADI og positivlisten 11
5. Analysemetoder 12
5.1 Chromatografi 12
5.2 Spektrofotometri 13
6. Forsøg 14
6.1 Isolering af farvestoffer ved hjælp af minikolonne 14
6.2 Påvisning af farveindhold ved tyndtlagschromatografi 16
6.3 Koncentrationsbestemmelse ved spektrofotometri 20
7. Konklusion 27
Litteraturliste 28

Uddrag

1. Indledning

Jeg har i denne opgave valgt at beskæftige mig med farvestoffer, og under dette, farvning af levnedsmidler. Mit valg er baseret på emnets relevans i forhold til min egen hverdag. Jeg vil undersøge den grundlæggende farveteori og relevante begreber indenfor fysikken. Min hovedbeskæftigelse vil dog ligge i selve molekylernes indvirkning i farvernes nuancer.
Mange levnedsmidler bliver i dag farvet for at fremme forbrugerens interesse og dermed salget af fødevaren. Det har igennem tiden forårsaget sygdomme og dødsfald på grund af manglende undersøgelser af tilsætningsstofferne. Fødevarestyrelsen har i dag opstillet positivlisten, som angiver gyldige mængder tilsætning af forskellige farvestoffer. Jeg vil gennemgå to forskellige grupper af farvestoffer, naturlige og syntetiske, deres forskelligheder og brugelighed i madvarer. Med henblik på dette vil jeg, ved en række forsøg, undersøge mængden af farvestof i gul sodavand og sammenligne resultaterne med de lovligt opstillede værdier i positivlisten.

2. Farveteori, centrale og relevante begreber

Et grundlæggende princip som må forstås inden vi kan bevæge os dybere ind i farvernes verden, er det faktum at: Uden lys, ingen farver. Alt hvad vi ser, fra vi vågner om morgenen til vi igen ligger i vores senge, er lys der er blevet produceret af, eller reflekteret på en genstand og derefter har nået vores øjne. Faktisk er lys det eneste vores øjne kan se og jeg vil derfor ligge ud med en gennemgang af det grundliggende omkring lyset og farverne.

2.1 To forskellige opfattelser af lys

Det er siden helt gamle dage blevet diskuterer, hvad er lys? Jeg vil ikke komme ind på den historiske baggrund, men mange undersøgelser har nu vist, at lys besidder en dualitet, partikel-bølge dualiteten. Det gælder for de to forskellige opfattelser:... Køb adgang for at læse mere

SRP: Farvestoffer og Farvning af Fødevarer i Kemi A og Fysik A

[2]
Bedømmelser
 • 21-04-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig god opgave! Hjalp mig meget med min lignende opgave i kem/mat. Logisk struktureret og forklaret med et godt sprog.
 • 25-02-2011
  God inspiration, god sammenhæng mellem fysik og kemi