SRP: Stress og Forebyggelse af Stress i Biologi A og Dansk A

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Biologi A)
 • 7
 • 27
 • 7246
 • PDF

SRP: Stress og Forebyggelse af Stress i Biologi A og Dansk A

I dette SRP arbejdes der med hovedemnet stress, med fagkombinationen Biologi A og Dansk A.

Opgaveformulering

I dette studieretningsprojekt arbejdes der med hovedemnet stress. Via bøger og diverse kilder fra det naturvidenskabelig fag biologi rummer opgaven en dybdegående beskrivelse af, hvad stress egentlig er, hvordan stress defineres, og hvordan stress giver udslag hos det enkelte individ. Desuden rummer opgaven en redegørelse for tilstanden stress samt en beskrivelse omkring de symptomer, der optræder ved stress. Hertil redegøres der også for særlige risikogrupper samt hyppighed i befolkningen. Via det humanistiske fag dansk rummer opgaven en diskussion samt analyse af stresskampagnen ”Fra stress til trivsel”, hvorved der er lagt vægt på blandt andet kampagnens opbygning, sprogbrug, virkemidler og appelformer, samt hvilken målgruppe kampagnen særligt henvender sig til og hvorfor. Sidst men ikke mindst rummer opgaven selvfølgelig en vurdering af forskellige muligheder for at forebygge og behandle stress i fremtiden.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning Side 2
1.1 Problemformulering Side 2
2. Definitionen af stress Side 3
2.1 Det limbiske system Side 3
2.2 Det autonome nervesystem Side 4
2.3 Stresshormonerne Side 4
2.4 Hjernehormonerne Side 6
2.5 Kort- og langvarig stress Side 6
2.6 Hvordan giver det sig udslag hos det enkelte individ? Side 8
3. Stresstilstanden Side 9
3.1 Symptomer Side 10
3.2 Risikogrupper Side 11
3.3 Hyppighed i befolkningen Side 11
4. Stresskampagne Side 12
4.1 Hvilke forklaringer giver kampagnen på stress? Side 13
4.2 Hvilke muligheder er der for at arbejde med stress? Side 13
4.3 Kampagnens opbygning, sprogbrug, virkemidler og appelformer Side 15
4.4 Hvem henvender kampagnen sig til? Side 18
5. Forebyggelse af stress Side 18
5.1 Kampagnens betydning Side 19
6. Konklusion Side 20
7. Litteraturliste Side 21
7.1 Bøger Side 21
7.2 Internetadresser Side 22
8. Bilag . Side 23

Uddrag

2. Indledning
Vi mennesker lever i en morderne verden, hvor stress gennem tiden er blevet et typisk modefænomen. Ikke kun privat, men også på arbejdsmarkedet er stress blevet et emne, der fylder meget i individernes hverdage. Individer snakker ofte om, hvor stressede de føler sig, men spørgsmålet er, om de rent faktisk er stressede, eller om de bare føler sig lidt frustrerede over forventninger, arbejds- eller tidspres. Ifølge sundheds- og sygelighedsundersøgelser foretaget af Statens Institut for Folkesundhed viser det sig, at 33% af den danske befolkning føler sig stresset i deres dagligdag, og 9% føler sig ofte stresset . Stress er en alvorlig ting, men mange har det med at misbruge begrebet. Mange benytter ordet som en erstatning for deres negative følelsesmæssige tilstand. Det at stress-begrebet bliver brugt i alverdens forskellige betydninger, skaber en del forvirring over, hvad stress egentlig er. Dette studieretningsprojekt vil give modtageren en klar opfattelse af, hvad stress i virkeligheden er, samt en redegørelse for selve tilstanden stress. Herved får modtageren en forståelse for, hvad det i virkeligheden er, der sker inde i individets krop, når det begynder at udvikle stress. Dertil vil en vurdering af muligheder for at forebygge og behandle stress være med til, at modtageren bliver klar over, hvad det enkelte individ kan gøre for sin krop og for sig selv for ikke at udvikle stress, men derimod blive rustet til at kunne tackle enhver form for pres, der kan udvikle sig til stress på længere sigt... Køb adgang for at læse mere

SRP: Stress og Forebyggelse af Stress i Biologi A og Dansk A

[3]
Bedømmelser
 • 07-03-2012
  Rigtig fin opgave, der giver et godt indblik i, hvordan en SRP kan bygges godt op.
 • 10-05-2012
  Fin opgave, kunne sagtens bruges til inspiration.
 • 25-10-2011
  Dejlig faglig opgave !!!!!