SRP om Cubakrisen og Spilteori i Historie og Matematik

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Matematik A)
 • 12
 • 26
 • 7290
 • PDF

SRP om Cubakrisen og Spilteori i Historie og Matematik

SRP'et indeholder en historisk gennemgang af verdenssituationen omkring 1962 samt en analyse af den udenrigspolitiske situation for henholdsvis USA og Sovjet - opgaven munder ud i en spilteoretisk analyse af beslutningsprocesserne under Cuba-krisen, og SRP'et er skrevet i fagene Matematik A og Historie A.

Elevens kommentar

Spilteorien kan udvides med en geometrisk dimension, hvor en kurve for resultatet af spil-analysen kan indtegnes.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Optakt til krise 5
Usa og cuba 5
John f. Kennedy til magten 6
Usa og sovjetunionen 7
Kulmination ender I krise 8
Spilteori: definition og begreber 8
Spilteoriens form 9
Nul-sum-spil 10
Fangernes dilemma 11
Beslutningsprocesserne 11
Kennedy og krise-staben 12
Sovjetisk hemmelighedskræmmeri 15
Cuba-krisens spil 17
Det virkelige spil 21
Spilteoriens anvendelighed 22
Konklusion 24
Litteraturliste 25

Uddrag

Indledning
Cuba-krisen er formentlig det tætteste vi nogensinde har været på endnu en verdenskrig siden 1945, og den er derfor stadig af stor betydning i dag. Mange har forsket i de mekanismer, der næsten pressede de to supermagter under Den Kolde krig, USA og Sovjetunionen, ud i en omfattende atomkrig.

Den gensidige mistillid endte med et voldsomt rustningskapløb, hvor det konstant gjaldt om at forskubbe magtbalancen til egen fordel for de to supermagter.

Ligeledes var konflikten et spil om politisk prestige, og den amerikanske præsident John F. Kennedy og den sovjetiske ministerpræsident Nikita S. Khrusjtjov kunne derfor på ingen måde tillade sig selv at bukke under for modstanderens evindelige pres. Da krisen på Cuba endeligt var ved at eskalere, skulle de nævnte hovedaktører træffe et afgørende valg, der enten kunne sikre verdensfreden eller iværksætte en krig af hidtil ukendt omfang.

I studieretningsprojektet har jeg valgt at arbejde med beslutningsprocesserne under Cuba-krisen, hvor jeg strukturerer konfliktens dispositioner matematisk med spilteori. Derved får jeg også belyst alle de mulige udfald til konflikten udover det egentlige resultat samt konsekvenser dertil, og jeg kan derfor belyse Cuba-krisen i et mere omfattende perspektiv.

Desuden kan det give en mere åbenlys begrundelse for de to supermagters anvendte strategier under Cuba-krisen, og jeg kan efterfølgende vurdere om situationen kunne være blevet udformet anderledes for et eventuelt bedre resultat til henholdsvis USA og Sovjetunionen.

Under arbejdet vil jeg anvende modellering som matematisk arbejdsmetode, som tydeligt demonstreres i den matematiske gennemgang af konflikten, hvor matricer og spiltræer er nødvendige for overskueligheden af situationen. Desuden anvender jeg kildekritik på alle de historiske kilder og forhold jeg arbejder med, da de udgør grundlaget for projektets oprigtighed... Køb adgang for at læse mere

SRP om Cubakrisen og Spilteori i Historie og Matematik

[7]
Bedømmelser
 • 18-12-2011
  Rigtig god opgave med godt sprogbug og flot opstilling. Rigtig god til inspiration og hjælp til forståelsen af beslutningsprocesserne under Cubakrisen. Dertil også en interessant tilgang til emnet gennem spilteorien. God indledning, abstract og konkluson, der alle tre også kan bruges som inspiration til, hvordan man skal tackle disse SRP-dele. Det eneste, der dog går mig på, hvilket også er ret ærgeligt, er den manglende kildereference. Flere steder i teksten savner man kildehenvisning. De steder, hvor der så er henvisninger ved fodnoter, mangler der endda nogle gange kilde.. altså kan der f.eks være en afsluttende sætning på et afsnit, hvorefter der så rigtigt nok er sat en fodnote, men når man så kigger i bunden i selve fodnotefeltet, så mangler teksten simpelthen bare.. der er henvist til en fodnote, men i fodnoten ud fra det angivne fodnotenummer, står der altså nogle gange ingenting, som det bare er blevet glemt at sætte ind. Dette kan derfor godt vise sig at være problematisk, idet man ganske enkelt ikke kan slå de anvendte kilder op og finde ud af, hvor det er taget fra, så man selv ville kunne bruge dem. Det undrer mig derfor, hvordan et 12-tal kan fremgå, trods manglen af kildehenvisninger i visse fodnoter samt det, at det ikke regelmæssigt er særlig tit, der angives fodnoter - derfor kan det godt nogle gange synes at være lidt rodet ift. kildehenvisning, og man ved derfor ikke altid helt hvor noget af tekstens indhold er fra.. Derudover vil jeg bare sige, at jeg fandt opgaven meget spændende at læse - igen godt sprogbrug (gode formuleringer), flot opstilling og spændende indhold.
 • 18-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  den var okay, jeg skulle bruge nogen andre ting fra spilteorien så kunne ikke bruge den til så meget.
 • 28-09-2016
  God opgave og en fin måde at kombinere historie og matematik.
 • 18-02-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Virkelig inspirerede, hold da op!