SRP om spilteori og den kolde krig i Historie A og Matematik A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Matematik A)
  • 12
  • 28
  • 10444
  • PDF

SRP om spilteori og den kolde krig i Historie A og Matematik A

SRP'et er skrevet om emnet spilteori i forhold til den kolde krig i fagene Historie A, hvor der er fokus på den diplomatiske situation under den kolde krig, og Matematik A, hvor der er fokus på sandsynlighedsregning.

Opgaveformulering

Redegør for og diskuter af årsagerne til den kolde krigs udbrud samt af årsagerne til dens ophør.

Du skal redegøre for relevante begreber inden for sandsynlighedsregning og for vigtige begreber inden for spilteori. I forlængelse af redegørelsen skal du opstille en spilteoretisk model for konflikten omkring ”Starwars”. Opgaven i Bilag 1 skal inddrages i dette.

Udvælg nogle afgørende konflikter under den kolde krig og diskutér i den sammenhæng spilteoriens løsninger i forhold til virkeligheden.

Lærers kommentar

Stabilt arbejde i matematikken, mindre fejl i afsnittet "Den Kolde Krigs afslutning"
Godt, kildenært arbejde i historiedelen

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Fundamental spil-teori og sandsynlighedsregning 5
Baggrund og forudsætninger for spil-teorien 5
Sandsynlighedsregning - afhængighed og uafhængighed 7
Starten på Den Kolde Krig: 11
Europa efter 1945 11
MAD-doktrinen og våbenkapløbet 11
Spilteorien påført Cubakrisen 12
Krisen og handlemuligheder 12
Brinkmanship - diplomati på randen 13
Schellings model påført Cubakrisen 16
Theory of Moves 18
Vurdering af modellerne 20
Den Kolde Krigs afslutning 22
Ronald Reagan og SDI 22
Den Kolde Krigs afslutning: 25
Konklusion 26
Litteraturliste 27
Bilag 28
Opgave fa vejleder 28

Uddrag

Indledning
Det 20. århundredes afslutning var især præget af én stor begivenhed: Den Kolde Krigs afslutning. En trykket verdensbefolkning kunne endeligt ånde lettet op og træde ud af den lurende atomkrigs skygge. Men hvad var grunden til dette utrolige militærkapløb, hvor begge nationer havde magten til at påføre verdenssamfundet katastrofale skader? I denne opgave vil jeg søge at belyse den Kolde Krig, og de mekanismer, der gjorde disse slags arsenaler nødvendige, samt hvordan en politisk leder kan føre en diplomatisk forhandling under disse omstændigheder.

Baggrund og forudsætninger for spil-teorien
Mennesker har altid været optaget af, at maksimere udbyttet af deres handlinger. Man kan påstå, at alt, vi foretager os, sker ud fra en vurdering af indsats og udbytte: En såkaldt cost-benefit analyse. Når jeg vælger at tage på arbejde i stedet for at tage til stranden, sker det ud fra den overbevisning, at det vil være mig mere gavnligt i det lange løb at trække i arbejdstøjet. Når en aktør kan træffe beslutning, uden at andre aktører har indflydelse på udvalget, er der tale om et beslutnings-problem.

Sandsynlighedsregning - afhængighed og uafhængighed
Nogle gange vil en beslutning ikke udmønte sig i et konkret udfald. Men snarere en chance for et bestemt udfald. Jeg vil derfor senere i opgaven indføre spilleren Natur. Spilleren Natur er en såkaldt pseudospiller der ved et punkt i spillet tilfældigt vælger mellem to eller flere handlinger. Før dette får jeg dog brug at redegøre for de vigtigste begreber inden for sandsynlighedsteorien. Grundlaget for den klassiske sandsynlighedsregning var formlen.

Europa efter 1945
Ved 2. Verdenskrigs afslutning i 1945 stod verden pludselig i en ny, ustabil situation. En koalition af meget umage allierede havde ved fælles hjælp aftronet en fælles fjende, og spørgsmålet var nu, hvorledes det politiske landkort skulle se ud efter Det Tredje Riges fald. To nationer, USA og USSR, begge født ud af revolutioner og begge tilhørende modsatrettede ideologier, de hver især søgte at påføre resten af verden, stod nu overfor hinanden i et sønderrevet Europa.

MAD-doktrinen og våbenkapløbet
Efter verdenskrigens afslutning stod amerikanerne stærkere end sovjetterne rent strategisk: Deres økonomi var blevet styrket af krigen og de var på det tidspunkt den eneste nation med adgang til atomvåben. Præsident Truman udtrykte i 1949 at atomvåben var det eneste, der afholdt Sovjetunion fra at overløbe Europa i 40'erne.

Krisen og handlemuligheder
Cuba havde siden den Cubanske Revolution i 1959 været en torn i øjet på den amerikanske14 regering. Truman-doktrinen dikterede opdæmning af kommunismens spredning, men alligevel var en kommunistisk republik opstået under 200 km. fra den amerikanske østkyst. Amerikanske sikkerhedstyrker havde i 1961 ved Invasionen i Svinebugten søgt at vælte den kommunistiske regering i Cuba, men uden held. I en CIA-rapport fra august 1962 konkluderes der, at trods generel lav opbakning til Castro-regimet, ville en intern cubansk opstand ikke være i stand til at ændre status quo…

Brinkmanship - diplomati på randen
D. 22. oktober holdt Kennedy sin tale til nationen, hvori han afslørede den konkrete information han havde om oprustningen af Cuba. På samme tid iværksættes blokaden af Cuba hvorved han gør det klart, at han er villig til at tage risikoen af en konfrontation for at forhindre opsætningen af yderligere missilinstallationer på Cuba. Han benytter samtidig lejligheden til at cementere, at:

Schellings model påført Cubakrisen
Der er nu opsat en generel model for brinkmanship. Lad os nu forsøge at påføre denne Cuba-krisen, ved at lade spillet starte d. 22. oktober, efter blokaden er blevet indført. Jeg bør først fortolke på modellen, før jeg benytter den. I denne situation er π størrelsen af det modsvar, sovjetterne forventer, amerikanerne vil udføre, hvis de ikke stopper skibene. Hvis sovjetterne forventer, at amerikanerne vil forholde sig passivt bliver π da lig 0.

Theory of Moves
I 1993 udgav S. J. Brams bogen “Theory of Moves” (TOM). I denne søgt han at gøre op med de gamle og ikke særligt virkelighedssvarende regler, der tit var implicitte i spil-teoretiske værker. Han forsøgte derved at gøre spil-teoretiske modeller mere dynamiske. I stedet for, at en spiller fra starten slår sig fast på en strategi, får de under Brams forudsætninger muligheden for at ændre strategi som svar på deres modstanders valg.

Vurdering af modellerne
Situationen i Cuba eskalerede indtil d. 28. oktober, hvor et kompromis blev indgået, og parterne begyndte at nedtrappe konflikten. Indtil da havde dommedagsuret nærmet sig slaget tolv tættere og tættere. Af af de mere alvorlige hændelser kan nævnes: Nedskydningen af et amerikansk U-2-fly over Cuba d. 27. oktober, tilbageholdelsen af tankskibet Bucharesti d. 25. oktober samt den fortsatte opsætning af misiler på Cuba under krisen.

Ronald Reagan og SDI
I 1981 indsværges Ronald Reagan som præsident af USA. Han puster for alvor liv i våbenkapløbet ovenpå de tidligere årtiers nedrustning og traktater, der skulle nedbringe mængden og udviklingen af nye atomvåben. Således bruger amerikanerne under Reagan over to billioner dollars32 på at opbygge amerikanske konventionelle og atomare militære styrke. Et vigtigt element i Reagans plan for amerikans oprustning var ”Strategic Defense Initiative” (SDI) der bliver offentliggjort af Reagan i 1983.

Den Kolde Krigs afslutning:
Det er en udbredt holdning, at det var Reagans aggresive oprustning, der i sidste ende tvang Sovjetunionen i knæ, at han var det sidste skub, der skulle til, før Sovjetunionens økonomi kollapse. Men man bør også se på interne faktorer i Sovjetunionen. Gorbachoc stod for en ny strømning af åbenhed. Især Chernobyl fik Gorbachov til at genoverveje sygdommen af det Sovjetiske system. Der skulle nu være åbenhed og omstrukturering.
…... Køb adgang for at læse mere

SRP om spilteori og den kolde krig i Historie A og Matematik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.