Spilteoretisk analyse af Cubakrisen | SRP

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Matematik A)
 • 12
 • 23
 • 9474
 • PDF

Spilteoretisk analyse af Cubakrisen | SRP

Opgaven giver en redegørelse for den generelle spilteori samt Cubakrisen. Der foretages desuden en spilteoretisk analyse af Cubakrisen, hvor der fokuseres på de amerikanske beslutningsprocesser.

Til sidst er en vurdering af spilteoris egnethed til belysning af et historisk emne.

SRP i Historie og Matematik A.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Der mangler også et abstract i opgaven.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 1
Matematisk analyse af et spil 2
Den generelle spilteori 3
Cubakrisens forløb 7
Cubakrisen som et matematisk spil 9
Spørgsmålet om raketterne 9
Analyse af USA's løsningsforslag 10
Den endelige beslutning 16
De to breve 18
Spilteori til belysning af et historisk emne 19
Konklusion 21
Litteraturliste 22

Uddrag

Indledning fra opgaven:
Cubakrisen i 1962 er nok det tidspunkt i verdenshistorien, hvor en altødelæggende atomkrig har været nærmest. Denne periode vil danne de historiske rammer omkring den følgende opgave, og vil spille en stor rolle i opgavens opbygning. Det matematiske apparat spilteori, vil danne grundlaget for fremstillingen af Cubakrisen.
Først vil spillet fangernes dilemma blive analyseret spilteoretisk, for at give et eksemplificeret indblik i nogle af spilteoriens begreber, herunder fx Nash' princip og udbyttematrix. Desuden vil nogle af spilteoriens forudsætninger blive forklaret.
Herefter vil følge en matematisk redegørelse for den generelle spilteori. Begreber som M x N-spil, minimax-princippet og strategier vil blive forklaret, og nogle eksempler på, hvordan spil kan klassificeres, vil blive omtalt.
Et redegørende, historisk afsnit vil herefter fastlægge Cubas forhold til USA og USSR i 1962, samt ho-vedtrækkene af perioden fra den 14. til den 28. oktober, som siden er blevet betegnet Cubakrisen.
Efterfølgende vil det historiske emne blive koblet sammen med den matematiske teori, idet en spilteoretisk analyse vil blive foretaget over Cubakrisen. Der vil blive fokuseret på de amerikanske beslut-ningsprocesser, og forklaret hvorfor. Spilteorien skal i denne forbindelse forsøge at give et indblik i, hvorfor de amerikanske beslutningstager handlede, som de gjorde.
Endelig vil spilteoris egnethed til belysning af et historisk emne blive vurderet, og nogle fordele og ulemper herved vil blive forklaret.

Matematisk analyse af et spil:
Spilteori kan beskrives som en matematisk teori til analyse af konfliktsituationer. Konfliktsituationer er situationer fra virkeligheden, hvori 2 eller flere modstridende parter stræber efter optimalt udbytte, og hvor hvert træk fra den ene part afhænger af modpartens træk. Konfliktsituationer hentet fra virkeligheden kan sjældent analyseres umiddelbart, da mange sekundære faktorer spiller ind, og spilteorien formår ikke at tage højde for alle disse. Man er derfor nødt til at lave en forsimplet, formaliseret model af situationen, hvori man ser bort fra de sekundære faktorer og fokuserer på de primære. Desuden kan en del af forsimplingen være at tildele de forskellige måder, hvorpå situationen kan ende, udfaldet, en matematisk værdi. En sådan model kaldes et spil. Nedenfor ses et eksempel på et matematisk spil, hvor der er anvendt spilteori. Spillet kaldes fangernes dilemma og beskriver 2 personer, A og B, der er taget til fange – disse er spillets spillere. De har begge valgmuligheden for enten at tie eller at sladre – Dette er spillernes strategier. Når en spiller har foretaget et af sine mulige valg, siges det, at han har foretaget et træk... Køb adgang for at læse mere

Spilteoretisk analyse af Cubakrisen | SRP

[8]
Bedømmelser
 • 19-11-2014
  Givet af Studerende på 5. år
  Fantastisk inspiration til en med srp i mat A og historie - også for læreren! Matematikken i spilteorien var, om ind indviklet (duh), så let nedskrevet, så det er nogenlunde til at forstå.
 • 18-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  den var okay, jeg skulle bruge nogen andre ting fra spilteorien så kunne ikke bruge den til så meget.
 • 15-01-2015
  jdbfhjsbfhsbfshbfhsbfsf
 • 12-12-2012
  Givet af Studerende på 5. år
  god opgave, jeg saver dog lidt mere hardcore matematik.