SSO: Nordkorea

  • HF 2. år
  • SSO (Samfundsfag C)
  • 12
  • 20
  • 7218
  • PDF

SSO: Nordkorea

SSO skrevet i Samfundsfag B om Nordkorea og Det nordkoreanske regime.

Opgaveformulering
I den følgende opgave vil de aspekter i det nordkoreanske regime, der kan føres ind under begrebet totalitarisme blive belyst. Først følger en redegørelse af C.J. Friedrich og Z.K. Brzezinskis teori om det totalitære autokrati og diktatur. Denne redegørelse vil blive brugt til at analysere det nordkoreanske regime, hvorved der tages stilling til, om det nordkoreanske regime kan anses for at være totalitært. Analysen vil føre frem imod en sammenfattende vurdering af, hvorvidt det nordkoreanske atomprogram udgør en international sikkerhedsrisiko nu og i fremtiden.

Indhold

Indledning
Hvad er et totalitært autokrati og diktatur?
- Den totalitære ideologi
- Diktatoren og partiet
- Det hemmelige politi
- Massemedierne
- Militæret
- Økonomien
Kan Nordkorea betegnes som en totalitær stat?
- Kim Il Sung og Kim Jong Il
- Juche
- Det Koreanske Arbejderparti
- Kontrol og arbejdslejr
- Censur på massemedier
- Det nordkoreanske militær
- Planøkonomi og hungersnød
- Atomvåben
Atomvåben, fredstruende eller en fredsbevarende?
- De nordkoreanske atomvåben
Er Nordkorea en trussel imod verdensfreden?
Kilder

Uddrag

Indledning
Nordkorea er kendt som verdens mest lukkede land og det med rette. Det er ikke meget man konkret ved om landet, og de fleste informationer er offentliggjort af afhoppere fra Nordkorea, eller journalister, der har været i landet under dække som turister. Landet er, som følge af våbenstilstandsaftalen efter Korea-krigen, afgrænset fra Sydkorea ved den 38. breddegrad. Grænsen kaldes den demilitariserede zone og er alt andet end demilitariseret. Det er et 4km bredt grænseland, der på hver sin side er udstyret med militante styrker. På den ene side står en hær af nordkoreanske soldater, på den anden står FN tropper, sydkoreanske og amerikanske soldater kun adskilt af en hvid linje. Der er et massivt had mellem parterne, der hver især forsøger at gå hinanden så meget som muligt på nerverne. Nordkoreanerne har tidligere truet med atomvåben, og har udtalt at den koreanske halvø er verdens farligste sted. Dette har vakt stor bekymring rundt omkring i verden.

Hvad er et totalitært autokrati og diktatur?
Et diktatur kan have mange ansigter, men alligevel er der ifølge de amerikanske statsvidenskabs-mænd C.J. Friedrich og Z.K. Brzezinski nogle fælles karaktertræk, der gør sig gældende for alle totalitære autokratier og diktaturer. I 1956 offentliggjorde de deres teori; det totalitære diktatur og autokrati, der giver en detaljeret gennemgang af de aspekter, der sætter rammerne for et totalitært regime.
Totalitære regimer er autokratier. Når de bliver kaldt tyrannier, despotier eller absolutismer er det blot fordi man med disse betegnelser tager afstand til styreformen, da disse ord er stærkt negativt ladede. Når regimet kalder sig selv populære demokratier, er det derfor ikke fordi de stræber imod at blive demokratier, men derimod for at indikere, at deres styreform tjener en god sag. Et totalitært diktatur er i bund og grund en tilpasning af autokratiet, så det passer ind i det 20. århundredes industrielle samfund. De 6 gennemgående træk som C.J. Friedrich og Z.K. Brzezinski mente var fælles for alle totalitære regimer lyder således:

1) Et totalitært regime har en detaljeret ideologi, bestående af et officielt legeme af læresætninger. Disse læresætninger dækker alle aspekter af et menneskes eksistens, og alle der lever i det pågældende samfund er tvunget til at overholde dem, i det mindste passivt. Denne ideologi er karakteristisk, ved sin fokus på at få mennesket og dets oprindelse til at fremstå perfekt i forhold til grundlæggerens idé. Dette baserer på en ... Køb adgang for at læse mere

SSO: Nordkorea

[1]
Bedømmelser
  • 11-12-2012
    En fyldestgørende SSO opgave