SRP om Racisme i Samfundsfag A og Engelsk A

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Engelsk B)
 • 10
 • 22
 • 7893
 • PDF

SRP om Racisme i Samfundsfag A og Engelsk A

SRP om Racisme i Samfundsfag A og Engelsk A.

Opgaven tager hovedsagligt baggrund i racisme som den har været og som den er, dette ses blandt andet via en perspektivering til racisme under den nyligt overståede amerikanske valgkamp.

Yderligere indeholder opgaven en analyse og fortolkning af bogen "To Kill A Mockingbird", dette er med engelsk faglige briller og derfor er citaterne taget fra det engelske oplag af bogen.

Opgaveformulering

1. Gør rede for racisme generelt og specielt i USA

2. Lav dernæst en analyse og fortolkning af Harper Lee’s roman, To Kill a Mockingbird, hvor du gør rede for hvordan racismen kommer til udtryk i det samfund, der beskrives i bogen. Giv en karakteristik af hovedpersonerne med særlig henblik på hvordan de påvirkes af racismen. Sammenlign racismen beskrevet i romanen med mulige udtryk for racisme i dagens USA.

3. Diskuter om racisme blev et betydende tema i valget af Barack Obama og om dette valg kan forventes at få betydning for racismen

Studienets kommentar

Forside og abstract er ikke medhørende.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1 Indledning
2 Redegørelse for racisme og specielt i USA
2.1 - Definition på racisme
2.2 – Racisme i USA og dens rødder i samfundet
2.3 – Statistisk racisme i USA
2.4 – Sociologisk anskuelse af de vigtigste mekanismer i racisme
2.5 – Delkonklusion
3 Analyse og fortolkning af To Kill a Mockingbird
3.1 – Kort redegørelse for valg og mål med romanen To Kill a Mockingbird
3.2 – Analyse og fortolkning samt personkarakteristik
3.3 – Symbolisme
3.4 – Delkonklusion samt sammenligning af datidig og nutidig racisme
4 - Diskussion af racisme som et betydende tema i valget af Barack Obama og dets betydning for fremtiden
4.1- Diskussion af racisme som et betydende tema under valget
4.2 – Valgets indflydelse på fremtidig racisme
4. 3 - Delkonklusion
5 Konklusion
6 Litteraturliste
Bøger:
Internettet:

Uddrag

"Da Martin Luther King tilbage i 1963 holdte sin verdenskendte tale: ”I have a dream…” ansås dette af mange, som startskuddet på kampen for ligestilling.

Martin Luther King havde en drøm om lige rettigheder for alle, han drømte om en bedre verden, hvor der en dag ville være de samme rettigheder for sorte såvel som hvide amerikanere.

Som der så smukt står skrevet i den amerikanske Uafhængighedserklæring: ”All men are created equal…” . Men ingen havde forudset generationers lange hårde kamp for en bedre verden, hvor det enkelte individ var ligestillet uanset race eller religion.

Da Obama Barack blev valgt som kommende præsident den 4. november kunne dette valg tyde på, at Martin Luther Kings drøm gik i opfyldelse. USA skal ledes af en afroamerikaner og det synes at drømmen ikke blot bliver opfyldt lovgivningsmæssigt, men også i den 'virkelige' verden, men er dette et realistisk billede af nutiden?

Jeg har i min opgave valgt at lægge fokus på USA, da racismen i dette land er særligt interessant, da USA i sig selv er et land bygget op omkring etniske minoriteter.

USA er derfor for mange et forbillede og symbol på frihed. Grundet denne symbolstatus er det paradoksalt, at der er så stor forskel på de forskellige etniske minoriteter, hvor særligt forskellen mellem sort og hvid er stor.

Jeg vil i min opgave derfor beskæftige mig med dette forhold, da jeg mener det har størst historisk og nutidig reference. Særligt efter et overstået amerikansk valg med særligt fokus på racisme og hudfarve.

Som problemformuleringen lægger op til, vil jeg sætte fokus på racisme og specielt i USA, dette vil jeg gøre ved blandt andet at kigge på statistikker og se om der er en sammenhæng mellem race og diverse statistikker, for at forstå disse såvel som racismen, vil jeg analysere dem med et sociologisk perspektiv, da jeg mener dette frem for fx psykologi giver et bredere og mere objektivt syn på racistiske og sociale fænomener.

Dette mener jeg da sociologien adskiller sig yderligere fra andre adfærdsvidenskaber , da den tager udgangspunkt i hovedtesen om, at intet individ er født isoleret, men derimod i et socialt system, enten forstået ved grupper eller ved dets omkringværende samfund.

Forklaringer til menneskets handlinger skal derfor forsøges at forstås ud fra dets omkringværende samfunds impulser, hvilket jeg vil forsøge at forklare racistiske fænomener i USA ud fra.

Dernæst vil jeg lave en analyse og fortolkning af Harper Lee's roman To Kill a Mockingbird, hvorigennem jeg vil gøre rede for hvilken racisme der kommer til udtryk i det daværende samfund. Jeg vil desuden lave en karakteristik af hovedpersonerne, med særligt henblik på hvordan de påvirkes af den omkringværende racisme.

Dette ønskes gjort eftersom jeg yderligere vil sammenligne racismen beskrevet i bogen med mulige udtryk for en nutidig racisme i USA.

Slutteligt vil jeg diskutere om racisme blev et betydende tema i valget af Barack Obama og om dette valg kan forventes at få betydning for racisme og racismen i fremtiden."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Racisme i Samfundsfag A og Engelsk A

[11]
Bedømmelser
 • 06-12-2010
  Givet af 3.g'er på STX
  Den er god til at give en fornemmelse af hvordan man kan gribe en srp an med dette emne.
 • 27-01-2010
  God opgave :) den gav mig rigtig god inspiration, da jeg sad med min srp!
 • 03-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Ikke brugbar i forhold til det jeg skulle bruge, men synes ellers god
 • 30-04-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  mega nice fed og god tak for det