SRP om Hooliganisme i Samfundsfag A og Engelsk A

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Engelsk A)
 • 12
 • 22
 • 7763
 • PDF

SRP om Hooliganisme i Samfundsfag A og Engelsk A

Studieretningsprojekt (SRP) om hooliganisme i fagene samfundsfag A og engelsk A, hvor jeg i opgaven bl.a. inddrager teorier om senmodernitet og benytter mig af filmen The Football Factory.

Min præsentation af SRP'et:
Hoveddelen af denne opgave består af en redegørelse af begrebet hooliganisme, efterfulgt af en undersøgelse, hvor der er undersøgt årsagerne til hooliganisme ved hjælp af sociologiske teorier og teoretikere. Der er skrevet en delkonklusion til både redegørelsen og undersøgelsen.

Der efterfølger en analyse og fortolkning af filmen ”The Football Factory” hvor der også indgår en vurdering af den fascination og afhængighed af hooligan fællesskabet, der kommer til udtryk i filmen. Analysen fokuserer på den indholdsmæssige del af filmen frem for den filmtekniske. Her er også inddraget sammenligninger med bogen ”The Football Factory”, samt en sammenkobling af delkonklusioner fra redegørelsen og undersøgelsen.

Efter analysen følger en diskussion, omhandlende hvorvidt problemet med hooliganisme overhovedet kan løses og hvad der i givet fald skal til. Diskussionen er opfulgt af en delkonklusion. Slutteligt er der en samlet konklusion, hvor der samles op på de delkonklusioner og iagttagelser som er bearbejdet i opgaven.

Studienets kommentar

Opgaven bruger sociologisk teori fornuftigt i forhold til at give en mere teoretisk forklaring på, hvorfor hooliganismen er opstået. Det er ærgerligt, at sociologien ikke bruges mere aktivt i diskussionen af løsninger på hooligan-problemet: Hvad kan et sociologisk perspektiv bidrage med her?
En udmærket gennemgang af filmen, der dog bliver lidt redegørende. Sociologien må gerne bruges mere aktivt i analysen af filmen Football Factory. Man kunne fx spørge sig selv, hvordan nogle af de temaer, som sociologerne diskuterer, går igen i filmen.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Abstract
2. Indledning
2.1 Kort præsentation af opgavens disposition
2.2 Metoder
3. Redegørelse for begrebet hooliganisme
3.1 Hooliganismens begyndelse
3.2 Kendetegn ved hooliganisme
3.3 Casuals og ultras
3.4 Delkonklusion
4. Undersøgelse af årsagerne til hooliganisme
4.1 Det senmoderne samfund
4.2 Hooliganismens sociologi
4.3 Reversal Theory
4.4 Sociologiske teorier og sportens sociologi
4.5 Delkonklusion
5. Analyse og fortolkning af filmen ”The Football Factory”
5.1 Præsentation af film og genre
5.2 Kort referat og handlingsforløb
5.3 Persongalleri og personkarakteristik
5.4 Tid og miljø
5.5 Tema og budskab
5.6 Vurdering af fascinationen og afhængigheden ved fællesskabet
5.7 Perspektivering
6. Diskussion om problemet kan løses og hvad der i så fald skal til
Delkonklusion
7. Konklusion
8. Litteraturliste

Uddrag

2. Indledning

Fuckfingre, flyvende flasker, knytnæveslag og spark. Mange fodboldkampe ender i vold og ballade når fanatiske fans fra to konkurrerende fodboldklubber tørner sammen. For hooligans er den kamp der foregår udenfor banen mindst lige så vigtig, som den der foregår inde på banen. Mange af disse aggressive fans får oftest aldrig lov til at se selve fodboldkampen da de ofte bliver arresteret, allerede inden kampen sparkes i gang. I mange år er hooliganisme blevet kaldt den engelske syge, da fænomenet for alvor brød igennem i England tilbage i 1960'erne. I vores tid er fænomenet langt mere udbredt end blot i England. De fleste fodboldnationer har grupper af fans, som er så voldelige og fanatiske, at de kan kaldes hooligans. Hooliganisme ses også i Danmark hvor der siden 1990'erne er opstået en hooligankultur, hvor der de seneste år har været historier om brutale slagsmål i forbindelse med fodboldkampe. Hooliganisme har også været fast stof i medierne både i England og Danmark, hvor man bl.a. har hørt om ballade mellem FC København- og Brøndbyfans, hærværk på stadions og hooliganregistre. Især har disse hooliganregistre været nøje omdiskuteret i medierne, med hvilke man vil forsøge at bekæmpe hooliganismen og holde de mest ekstreme fans væk fra stadions.

2.1 Kort præsentation af opgavens disposition
Hoveddelen af denne opgave består af en redegørelse af begrebet hooliganisme, efterfulgt af en undersøgelse, hvor der er undersøgt årsagerne til hooliganisme ved hjælp af sociologiske teorier og teoretikere. Der er skrevet en delkonklusion til både redegørelsen og undersøgelsen. Der efterfølger en analyse og fortolkning af filmen ”The Football Factory” hvor der også indgår en vurdering af den fascination og afhængighed af hooligan fællesskabet, der kommer til udtryk i filmen. Analysen fokuserer på den indholdsmæssige del af filmen frem for den filmtekniske. Her er også inddraget... Køb adgang for at læse mere

SRP om Hooliganisme i Samfundsfag A og Engelsk A

[27]
Bedømmelser
 • 23-02-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god opgave, stadig relevant og velskrevet. Specielt de samfundsfaglige teorier var gode!
 • 28-11-2011
  Rigtig fin opgave. Analysedele er god, og du gør hvad du siger du vil :)
 • 18-12-2018
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave! Men hvordan kan den her opgave have fået 12?
 • 02-02-2016
  Givet af HF-elev på 2. år
  Super godt. Stor hjælp til min egen SSO.