SRP om Fight Club i Engelsk A og Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 30
 • 11797
 • PDF

SRP om Fight Club i Engelsk A og Samfundsfag A

SRP om romanen Fight Club af Chuck Palahniuk, skrevet med brug af fagene Engelsk A og Samfundsfag A - i opgaven gennemgår jeg bl.a. forskelle og ligheder mellem senmodernitet og postmodernitet, samt giver en karakteristik af det senmoderne samfund. Herudover undersøger jeg Fight Club, og dennes udtryk for senmoderne tanke om individualitet og forbrugerisme. Jeg fokuserer på fortælleren, Tyler og Marla i min personkarakteristik.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Redegørelsesafsnit - Samfundsfaglige teorier 4
Postmodernitet vs. senmodernitet 4
Det senmoderne samfund - Individualisering, øget refleksivitet og orienteringsmekanismer 5
Forbrugersamfundet 8
Risikosamfundet 9
Opsummering - identitetsdannelsens vilkår i og konsekvenserne af det senmoderne samfund 10
Analyseafsnit - Chuck Palahniuk: Fight Club 11
Genre 11
Komposition og fortællerforhold 11
Personkarakteristik 12
Fortælleren 12
Tyler 14
Marla 15
Kønsidentitet 16
Orienteringsmekanismer 18
Diskussionsafsnit - Fight Clubs samfundskritiske budskab 20
Konklusion 25
Litteraturliste 26
Bøger 26
Direkte anvendt 26
Bladret igennem 26
Internetmateriale (herunder sekundær litteratur og det udleverede citat) 27
Bilag 28
Bilag 1: Postmoderne elementer i Fight Club (af Johannes Sterobo) 28
Bilag 2: Interpretations of Fight Club: Consumerist culture 29

Uddrag

"Indledning:
I en analyse af romanen Fight Club af Chuck Palahniuk fra 1996 vil jeg i denne opgave forsøge at gøre rede for hvilke konsekvenser, det senmoderne samfund kan have for individets identitetsdannelse. Til at starte med undersøges identitetsdannelsens vilkår i det senmoderne samfund gennem væsentlige sociologiske teorier om det senmoderne samfund, forbrugersamfundet og risikosamfundet.

Hernæst inddrages disse teorier i analysen af Fight Club med specielt fokus på fortællerforhold, kønsidentitet, fortællerens opvækst samt de orienteringsmekanismer personernes anvender i romanen. Slutteligt fortolkes Fight Club, hvorved flere af romanens budskaber præsenteres, dog med særligt fokus på det samfundskritiske budskab i bogen.

I afdækningen af budskaberne i Fight Club, særligt det samfundskritiske budskab, inddrages det udleverede citat. Desuden diskuteres det samfundskritiske budskab gennem inddragelse af Wikipedia-artiklen Interpretations of Fight Club - Consumerist culture som sekundær litteratur."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Fight Club i Engelsk A og Samfundsfag A

[5]
Bedømmelser
 • 16-12-2012
  Jeg har fået rigtig meget ud af at læse din analyse. Den er virkelig gennemarbejdet med gode samfundsfaglige teorier, flot sprog og detaljeret indhold. Godt arbejde
 • 23-05-2016
  Særligt diskussionsafsnittet hjalp mig meget. Gode og præcise refleksioner!
 • 16-12-2013
  Rigtig fin, men ikke så godt formuleret
 • 26-11-2013
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  e3kpo2eok3o2jrml3lwædæ3d3d

Materialer relateret til SRP om Fight Club i Engelsk A og Samfundsfag A.