SRP om Epidemier og SIR i Biologi B og Matematik A

 • STX 3.g
 • SRP (Biologi B, Matematik A)
 • 10
 • 26
 • 6688
 • PDF

SRP om Epidemier og SIR i Biologi B og Matematik A

SRP om Epidemier og Epidemimodellen SIR, skrevet med fagene Biologi B og Matematik A, hvor jeg gennemgår det biologiske billede af virus og bakterier, samt fugleinfluenzaen H5N1. Jeg benytter Matematik til at simulere udbredelsen af vira og infektioner, og her benytter jeg SIR (epidemimodel), som er en kompartmentmodel. Herudover præsenterer jeg overvejelser omkring hvordan sådanne epidemier og pandemier undgås.

Studienets kommentar

Opgaven har en god struktur og omhandler et relevant emne i både matematik og biologi. Opgavens matematiske gennemgang er dog mangelfuld og upræcis og der gøres ingen kobling mellem den matematiske model og den biologiske vurdering i diskussionsafsnittet "Hvordan kan sådanne epidemier forebygges?". Vurdering 10 pil op.

Læs mere om SIR-modellen i vores kompendium SIR-modellen.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven. Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 3
Indledning 3
Virus VS bakterier 4
Immunforsvaret og dets reaktion på virus-infektion 4
Fugleinfluenza H5N1 7
Hvordan inficerer fugleinfluenzavirus kroppen? 8
Overførsel mellem mennesker 9
Sygdomsforløb 10
Behandling 10
Matematisk modellering 11
Hvad er SIR-modellen? 11
Udledning af differentialligningerne 12
Populationen, der studeres, er konstant 13
Hvornår er der tale om en epidemi? 14
Gennemsnitlig infektionstid 15
Sammenhæng mellem S og I 16
Eksempel ved SI-planet 17
Antagelser og vurdering af SIR-modellen 19
Hvordan kan sådanne epidemier forebygges? 20
Konklusion 22
litteraturliste 24
Internetadresser: 24
Bøger: 26

Uddrag

"INDLEDNING:
En epidemi defineres som en ophobet forekomst af en smitbar sygdom i en bestemt befolkning, lokal såvel som international. Midlertidig benævnes international ophobning af smitte af en sygdom, pandemi. På trods af forskning, vacciner og beredskabsplaner forekommer der alvorlige pandemier 2-4 gange hvert århundrede ligesom den spanske syge som hærgede fra 1918-1920 - dette koster mange dyre- og menneskeliv.

I min opgave vil jeg lægge fokus på immunforsvarets opbygning, den nye pandemiske trussel, H5N1, samt SIR-modellen. Der vil således blive gjort en dybdegående redegørelse for immunforsvarets opbygning, herunder betydning af det uspecifikke og specifikke immunsystem samt en introduktion til komplementsystemet, og fokus lægges på reaktionen på virusinfektion af typen H5N1.

På baggrund af biologiske parametre forklares og uddybes epidemimodellen, den såkaldte SIR-model, som har til opgave at klarlægge dynamikken i en epidemi, og et eksempel vil forekomme. Slutteligt vurderes modellens anvendelsesmuligheder, og ydermere diskuteres der hvordan vi som individer og samfund kan gøre ind indsats for at undgå epidemier af fx den højpatogene type H5N1."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Epidemier og SIR i Biologi B og Matematik A

[7]
Bedømmelser
 • 09-05-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig god opgave - der var nogle gange, hvor jeg ikke helt forstod det, så man skal kende sin baggrundsviden.
 • 08-02-2015
  Givet af Studerende på 10. år
  Rigtigt god opgave - især biologidelen er meget brugbar
 • 18-02-2015
  Det er en meget fin opgave som er formuleret godt
 • 29-11-2014
  Lige hvad jeg havde brug for