SRP om Spil og Gambling i Samfundsfag A og Matematik A

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Samfundsfag B)
 • 10
 • 35
 • 11592
 • PDF

SRP om Spil og Gambling i Samfundsfag A og Matematik A

SRP om Spil og Gambling, hvor emnet er blevet undersøgt med brug af fagene Matematik A og Samfundsfag B.

I opgaven gives en redegørelse for og karakteristik af det senmoderne samfund, bl.a. ved brug af teorier af Anthony Giddens og Ulrich Beck.

Herefter følger en redegørelse for aspekter der er vigtige inde for spil.

I analysen beskrives to former for heldspil, henholdsvis Lotto og Joker, og der redegøres for sandsynligheden for den store gevinst i de to spil.

Slutteligt beskrives poker som vidensspil, og der udregnes en række sandsynligheder, og der gives en diskussion af samfundsmæssige og matematiske forklaringer på grupper og personers spilforbrug, med opdeling af positive og negative aspekter.

Elevens kommentar

-Der mangler enkelte mellemregninger i matematikdelen.+ Min samf. lærer savnede andre perspektiver fra andre kilder (måske et samfundsøkonomisk perspektiv)"

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
1. Indholdsfortegnelse 2
2. Indledning 3
3. Redegørelse 4
Giddens 4
Ulrich Beck 5
Del Konklusion 6
Redegørelse for spil 6
4. Matematik 10
Poissonfordelingen 10
Stokastiske Variable 13
Lotto 13
Joker 18
Del konklusion på Lotto og Joker 20
Poker 21
Del konklusion på poker 23
5. Diskussion 23
Samfundsfaglig diskussion på baggrund af EU og Danske Spil 25
6. Konklusion 26
7. Perspektivering 27
8. Litteraturliste 28
Bilag 29
Bilag 1 29
Bilag 2 30
Bilag 3 30
Bilag 4 31
Bilag 5 32
Bilag 6 32
Bilag 7 33

Uddrag

"Jeg vil i den følgende opgave redegøre for aspekter i det senmoderne samfund, igennem forskellige teoretikere for at forsøge at afdække, hvorfor forskellige former for spil har fået en mere fremtrædende rolle i samfundet.

Jeg vil benytte mig af Giddens og hans teorier om det senmoderne samfund, samt jeg vil inddrage Beck og hans teorier om risikosamfundet, og til sidst sammenholde individualisme begrebet med Bauman. Derudover vil jeg redegøre for aspekter inde for spil, som jeg finder vi vigtige.

I analysen vil jeg beskrive to former for heldspil, i form af Lotto og Joker. Jeg vil redegøre for hvor stor sandsynligheden for at vinde de store gevinster er i de to spil, samt vinderpræmiernes fordeling.

Derudover vil jeg beskrive Poker som et vidensspil, og udregne forskellige sandsynligheder, ud fra forskellige hænder. Jeg vil med fokus på Poissonfordelingen udregne, antallet af begivenheder inde for et bestemt tidsrum, i de forskellige spil.

Til sidst vil jeg diskutere samfundsmæssige og matematiske forklaringer på grupper og personer spilforbrug, med fokus på både positive og negative aspekter."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Spil og Gambling i Samfundsfag A og Matematik A

[4]
Bedømmelser
 • 18-12-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Ingen gennemgang af LOTTO. Bedre hvis du regnede ud, hvad stor chance der var for at vinde henholdvis 1.2.3. osv præmie i LOTTO.
 • 01-12-2010
  God opgave, men med visse mangler - har til tider svært ved at se at Giddens er den mest relevante sociolog at bruge...
 • 03-05-2011
  super god inspiration
 • 27-03-2011
  god og gennemarbejdet opgave, som godt kan anbefales