SRP om Skattelettelser i Samfundsfag A og Matematik A

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 36
 • 6781
 • PDF

SRP om Skattelettelser i Samfundsfag A og Matematik A

Studieretningsprojekt (SRP) i fagene samfundsfag A og matematik A. Opgaven handler om skattelettelser og Laffer-kurven. Opgaven starter med at redegøre for den nuværende økonomiske situation i Danmark, hvorefter Laffer-kurven gennemgås. Til sidst diskuteres behovet for og fordele og ulemper ved skattelettelser i Danmark.

Studienets kommentar

Overall sigter opgaven at besvare et for komplekst problem, som primært hører under feltet "Økonomi" (dvs. faget Samfundsfag).

Generelt mangler der "metaafsnit" i hele opgaven. Det vil sige afsnit, der fortæller, hvad der skal ske i det følgende afsnit, og som kan lede læseren på vej og skabe en rød tråd i opgaven.

Der mangler også et afsnit med metodiske overvejelser: Hvad er kendetegnende for den samfundsfaglige metode, som den bliver brugt i opgaven her?

Ift. den matematiske del, er den centrale teori om totaldifferentiation udeladt, og det er en skam. På denne måde kunne matematikdelen være fornuftigt repræsenteret i opgaven.

Den samfundsfaglige del bliver båret oppe af en diskussion af, hvorvidt det er en god idé med skattelettelser eller ej. Diskussionen fungerer sådan set fint, men man kunne med fordel have skåret den ned og fokuseret på bestemte aspekter af diskussionen. Laffer-kurven angiver, hvornår økonomien er mest effektiv, men det kan være i modstrid med andre økonomiske mål, fx lighed. Opgaven ville fungere bedre, hvis man nøjedes med en mere uddybende diskussion af forholdet mellem disse to mål: Effektivitet og lighed.

Det skal dog ikke ødelægge indtrykket af en opgave, der indeholder rigtig mange gode elementer.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Redegør for den nuværende situation I dansk økonomi 5
Bnp-vækst 5
Inflation 6
Betalingsbalance 7
Arbejdsløshed 7
Offentlig budgetsaldo 8
Langsigtede problemer 9
Opsummering 9
Forklar lafferkurven, opstil en model herfor og forklar begrebet selvfinansieringsgrad 10
Selvfinansieringsgrad 10
Lafferkurven 13
Simpel model for lafferkurven 15
Kritik af modellerne 19
Diskuter om der er behov skattelettelser af indkomstskatten I danmark I den nuværende økonomiske situation 20
Makropolitik 20
For 20
Imod 21
Strukturpolitik 22
For 22
Imod 24
Ulighed 25
For 25
Imod 26
Opsummering 27
Konklusion 28
Bilag 29
Bilag 1 29
Bilag 2 31
Bilag 3 32
Litteraturliste 33

Uddrag

"Indledning:
I 2007/2008 brød en økonomisk krise ud på verdensplan. Det Nordamerikanske kontinent og Europa blev umiddelbart ramt hårdest. BNP faldt efter en ellers sikker vækst i mange år.

Arbejdsløsheden steg efter en rekord høj beskæftigelse og de offentlige budgetsaldoer kom i underskud, efter flere finanspolitiske tiltag der havde til hensigt at skulle stoppe krisen. Alle de globale problemer gik selvfølgelig også ud over Danmark der nu er i den største krise i mange år.

Men selvfølgelig kommer et problem sjældent alene. For mens krisen er et problem for Danmark nu og formentlig flere år frem, så er der flere langsigtede problemer som også skal løses. Øget globalisering, lavere produktivitetsvækst, demografiske udfordringer og mange flere.

Alle disse udfordringer lægger pres på staten som ikke bare kan se på. Der er nødt til at blive gjort noget for både at forbedre konjunkturerne nu og sikre den danske økonomi på lang sigt.

En mulig løsning, som både kan forbedre konjunkturerne og sikre en fremtidig stabil økonomi, er skattelettelser alt efter hvordan de indrettes. Dog er der uenigheder vedrørende skattelettelsers effektivitet og nødvendigheden for dem.

For at finde ud af om skattelettelser er nødvendige kræver det først en redegørelse for den nuværende økonomiske situation i Danmark. Dette er for at finde frem til de egentlige problemer som Danmark står overfor og dermed finde frem til hvor man skal slå ned.

Efterfølgende vil jeg forklare Lafferkurven og begrebet selvfinansieringsgrad og opstille dertilhørende modeller.

Disse to er direkte beslægtet med skattelettelser og kan forklare hvad en skattelettelse vil føre med sig. Derfor er matematikken vigtig som redskab til at finde hvilke faktorer der er vigtige at kigge på for at finde ud af om en skattelettelse kan betale sig.

Til sidste vil jeg på baggrund af redegørelsen, Lafferkurven og begrebet selvfinansieringsgrad diskutere om der er brug for skattelettelser på indkomstskatten i den nuværende økonomiske situation."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Skattelettelser i Samfundsfag A og Matematik A

[3]
Bedømmelser
 • 31-03-2014
  lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalahest
 • 25-04-2014
  Rigtig god hjælp at hente :-D
 • 18-02-2013
  god hjælp til at komme igang!