SRP om Ludomani i Danmark i Matematik A og Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • SRP (Matematik A, Samfundsfag A)
  • 7
  • 23
  • 4676
  • PDF

SRP om Ludomani i Danmark i Matematik A og Samfundsfag A

SRP om Ludomani i Danmark med fagkombinationen Matematik A og Samfundsfag A, hvor jeg i opgaven bl.a. giver en karakteristik af det senmoderne samfund udfra to samfundsteoretikeres hypoteser, samt undersøger den danske ludomani-scene, og hvem samt hvorfor folk udvikler ludomani.

Opgaveformulering

Der ønskes en redegørelse for det senmoderne samfund ud fra Anthony Giddens og Thomas Ziehes teorier og begreber.

Der ønskes en redegørelse for forskellige spil som Væddemål og Odds, Joker og Lotto samt poker med inddragelse af sandsynlighedsregning.

Der ønskes med inddragelse af metoder fra sandsynlighedsregning en undersøgelse af chancen for gevinst i forskellige spil.

Der ønskes endvidere en undersøgelse af udbredelsen af ludomani i Danmark, herunder om der er visse samfundsgrupper, der er særligt udsatte.

Dernæst ønskes en diskussion af hvorfor nogle udvikler ludomani i det senmoderne samfund, og hvordan spillene påvirker de unges identitetsdannelse.

Lærers kommentar

God opgave især i matematikdelen.

Elevens kommentar

Det samfundsfaglige skal forbedres og mere i dybden. Diskussionen og den samfundsfaglige analyse er ikke dybdegående nok.

Studienets kommentar

Egentlig to projekter i et projekt. Ikke et godt emnevalg!
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract: 3
Indledning: 3
Problemformulering: 4
Redegørelse 5
Det Senmoderne Samfund 5
Hvad Er Væddemål Og Odds? 7
Rouletten 11
Lotto 12
Kombinatorik 12
Undersøgelse 13
Væddemål Og Odds 13
Kan Man Via Martingale Systemet Vinde På Rouletten? 14
Hvad Er Så Chancen For At Vinde I Lotto? 16
Udbredelsen Af Ludomani I Danmark 17
Diskussion: 20
Konklusion: 21
Litteraturliste 22
Bilag: 23
Test Dig Selv: Er Du Ludoman? 23
Videnskab.dk Bringer Her En Internationalt Anerkendt Test, Som Kan Afsløre, Om Du Har Et Sundt Eller Usundt Forhold Til Spil. Testresultaterne Er Formuleret I Samarbejde Med SFI Og Center For Ludomani. 23

Uddrag

Indledning:

De seneste år har spil og væddemål fået mere og mere omtale, især som virkningen af globaliseringen hvor der via internettet er adgang til spil 24 timer i døgnet. Det har givet mig interesse til at undersøge hvor stor en del som udvikler ludomani i Danmark som virkning af det senmoderne samfund. Jeg vil også beregne sandsynligheden for at vinde i spil, og vise hvordan arrangørerne sikrer sig fortjeneste. Jeg havde en kontemplation om at inkludere de lovgivninger indenfor spil og diskutere samme, men måtte prioritere. De kilder opgaven er baseret på, er hovedsageligt undersøgelser lavet af socialforskningsinstituttet som har lavet Danmarks største undersøgelser indenfor ludomani og dens problematikker.

Redegørelse
Det senmoderne samfund

Det samtidige samfund har mange definitioner, og mange teoretikere har udtænkt teorier herom. Jeg vil i følgende, tage udgangspunkt i Anthony Giddens og Thomas Ziehes teorier og begreber omkring det nuværende samfund, kaldet det senmoderne samfund af Giddens . Til sidst vil jeg ud fra deres teorier redegøre for, hvorfor spil i dag er mere udbredt end tidligere.

I det præmoderne samfund faldt rum og sted sammen, da de to var afhængige af hinanden hovedsageligt fordi fjernkommunikationen dengang ikke eksisterede. I det moderne samfund sker en adskillelse, som primært er præget af den stigende kommunikation via internettet som den elektroniske udvikling har muliggjort, hvor en samtale kan finde sted uafhængig af hvor samtalepartnere befinder sig. Det skaber derved en stor adskillelse af tid og rum, da man ikke længere er bundet til ens geografiske placering eller tidsmæssige rum. Den øgede globalisering ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Ludomani i Danmark i Matematik A og Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.